Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Voorbereiding doorlichting

Wil je als vakgroep goed voorbereid zijn op een nakende doorlichting? Of wenst je vakgroep aan kwaliteitsontwikkeling te doen? Dan kunnen onderstaande reflectiefiches je op weg helpen om de sterktes en groeipunten in kaart te brengen. 

Vanuit evaluatie het leerplan lezen

Hoe weet je of je alle leerplandoelen aangeboden en geëvalueerd hebt? We bieden je een handig schema om vanuit je evaluaties het leerplan te lezen.

Taalbeschouwing

Je leerlingen boeien voor taalbeschouwing (taalgebruik en taalsysteem) is niet altijd even eenvoudig. We bieden je daarom een overzicht van websites waarop je lesideeën kunt terugvinden om het plezier in de taal te vergroten.

Schrijfcursus

Schriftelijke teksten produceren is vaak geen sinecure voor leerlingen. Met de tips uit onderstaand voorbeeld help je hen op weg.

Portfolio

Je wilt de groei van je leerlingen graag in kaart brengen. Dat kan met een portfolio. Maar hoe moet dat eruit zien? Er is immers geen standaard sjabloon dat past bij elke vakgroep, bij elke leerlingengroep. We geven je een aantal reflectievragen mee om zelf tot jouw ideale portfolio te komen.

Onderzoekend lezen

Litlab is een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek. In het lab kunnen je leerlingen aan de slag met allerlei proeven over personages, woordgebruik, volksliederen, nationalisme en zoveel meer.

Onderzoekend leren

De website van Plusnederlands daagt je leerlingen uit op talig vlak: zo is er een Olympiade voor Nederlands, een onderzoekslab en een schrijfacademie. Alle onderdelen zijn erop gericht je leerlingen meer kennis over de Nederlandse taal en cultuur te geven, en die kennis onder woorden te brengen zodat je die ook weer met anderen kunt delen.

Literatuurgeschiedenis

Hoe kun je je leerlingen boeien voor middelnederlandse literatuur? Deze websites bieden soelaas.

Lestips fictie

Hoe kun je met artistiek-literaire teksten aan de slag in je klas? En welke tekstverwerkende activiteiten kun je hieraan koppelen? In deze fiches vind je lestips en een waaier aan verwerkingsopdrachten.

Kijkwijzers en vorderingsfiches vaardigheden

Hoe breng je de groei van je leerlingen in kaart? Hoe stimuleer je een growth mindset bij je leerlingen? We bieden je inspiratie.

Inzetten op strategieën - reflectiewijzer

In de leerplannen Nederlands en moderne vreemde talen ligt de focus op communicatie. Bijzondere aandacht gaat naar de strategieën. Wij doen een aanzet om deze (nog meer) te implementeren in de taallessen.

Inzetten op strategieën – Reflectiefiche voor de leerling

“De opdracht is je niet gelukt. Wat kun je doen om dit een volgende keer wel tot een succes te brengen?” Leer je leerlingen de nodige strategieën te gebruiken om taalvaardiger te worden en om beter te communiceren. Hieronder vinden jullie enkele tips.

Feedback

Feedback is een onontbeerlijke factor in het leerproces van je leerlingen (en van jezelf). We bieden je mogelijke werkvormen aan.

Digitale tools: woordenschat

Digitale hulpmiddelen bieden vaak extra mogelijkheden naast het leerwerkboek of bij afstandsonderwijs. We bezorgen je enkele tools om je leerlingen de woordenschat op een aanschouwelijke en spelmatige manier te laten instuderen.

Digitale tools: verzamelsites

Digitale hulpmiddelen bieden vaak extra mogelijkheden naast het leerwerkboek in de klas of bij afstandsonderwijs. We bezorgen je enkele websites met interessante digitale tools voor de taalles:

Digitale tools: spreken, presenteren, lesgeven

Digitale hulpmiddelen bieden vaak extra mogelijkheden naast het leerwerkboek of bij afstandsonderwijs. We bezorgen je enkele tools voor spreken, presenteren. Enkele kun je inzetten om je lesgeven interactiever te maken.

Digitale tools: schrijven

Digitale hulpmiddelen bieden vaak extra mogelijkheden naast het leerwerkboek of bij afstandsonderwijs. We bezorgen je een tool om feedback op schriftelijke opdrachten in te spreken.

Digitale tools: kijken, luisteren

Digitale hulpmiddelen bieden vaak extra mogelijkheden naast het leerwerkboek of bij afstandsonderwijs. We bezorgen je er enkele voor kijken en luisteren.

Digitale tools: evaluatie

Digitale hulpmiddelen bieden vaak extra mogelijkheden naast het leerwerkboek of bij afstandsonderwijs. We bezorgen je enkele tools om formatief te evalueren en om oefentrajecten met evaluaties aan te maken.

Differentiatie werkvormen

Via volgend schema en werkvormen krijg je een brede kijk op differentiatie. Zo stem je je differentiatie best af op de leerdoelen en het klasprofiel. Je kunt differentiëren in lesmateriaal, taken, feedback en evaluatie.

Cursus solliciteren

Solliciteren kun je leren! Via onderstaande website leren je leerlingen stapsgewijs de kneepjes van het vak.

Boekentips

Welke boeken passen bij het leesprofiel van je leerlingen? Laat hen zelf grasduinen in onderstaande websites of pluk er zelf boekentips.

Beginsituatie inschatten en erop inspelen

Hoe schat je de beginsituatie van je leerlingen in? Een toetsinstrument kan een hulpmiddel zijn. Toch zou het resultaat meer moeten opleveren dan enkel een punt. We geven je graag tips en lesideeën mee over hoe je breder kunt kijken én hoe je kunt inspelen op de verschillen.

Actualiteit voor anderstaligen

Leerlingen met een andere thuistaal of ex-OKAN-leerlingen kun je nieuws op maat aanbieden via de volgende websites. Op die manier krijgen ze kansen om hun mening over de actualiteit te beargumenteren en kritisch te staan ten opzichte van de inhoud.

Actualiteit

Je leert je leerlingen kritisch en efficiënt met informatie omgaan. Een duik in de actualiteit biedt je leerlingen de gelegenheid om meer dan enkel onderwerp en hoofdgedachte te identificeren. Ze krijgen de kans om argumenten aan te brengen, kritisch te staan ten op zichte van de inhoud.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio