Onderzoekend leren

De website van Plusnederlands daagt je leerlingen uit op talig vlak: zo is er een Olympiade voor Nederlands, een onderzoekslab en een schrijfacademie. Alle onderdelen zijn erop gericht je leerlingen meer kennis over de Nederlandse taal en cultuur te geven, en die kennis onder woorden te brengen zodat je die ook weer met anderen kunt delen.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio