Actualiteit

Je leert je leerlingen kritisch en efficiënt met informatie omgaan. Een duik in de actualiteit biedt je leerlingen de gelegenheid om meer dan enkel onderwerp en hoofdgedachte te identificeren. Ze krijgen de kans om argumenten aan te brengen, kritisch te staan ten op zichte van de inhoud.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio