Digitale tools: woordenschat

Digitale hulpmiddelen bieden vaak extra mogelijkheden naast het leerwerkboek of bij afstandsonderwijs. We bezorgen je enkele tools om je leerlingen de woordenschat op een aanschouwelijke en spelmatige manier te laten instuderen.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio