Inhoudelijke samenhang 2de - 3de graad

De inhoudelijke samenhang tussen het curriculum 2de-3de graad is van belang om te bepalen vanuit welke beroepskwalificaties bepaalde items indalen van de 3de naar de 2de graad en om te bepalen voor welke specifieke eindtermen 3de graad bepaalde items als cesuurdoelen aan bod komen in de 2de graad. Het overzicht geeft weer hoe het curriculum wordt opgebouwd van de 2de naar de 3de graad en vanuit welke studierichtingen 2de graad grote aantallen leerlingen wellicht zullen doorstromen naar studierichtingen 3de graad. De inhoudelijke samenhang is op geen enkele manier beperkend voor de doorstroommogelijkheden van leerlingen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio