Basisinformatie

Links en documenten.

Overzicht tijdelijke inconsistenties 2de-3de graad

sla link op in klembord

Kopieer

Organisatiemodellen 3de graad A-finaliteit

sla link op in klembord

Kopieer

Oriëntering naar een finaliteit vanuit het curriculum A-stroom

sla link op in klembord

Kopieer

Onderwijsloopbaanroosters van de 2de naar de 3de graad

sla link op in klembord

Kopieer

Stilstaan bij de gemaakte schoolkeuzes

sla link op in klembord

Kopieer

De modernisering maakt het mogelijk om binnen een afgelijnd kader als school autonoom en vanuit het eigen beleidsvoerend vermogen keuzes te maken voor de organisatie van kwaliteitsvol onderwijs en daarbij rekening te houden met de eigen schoolcontext, het eigen pedagogisch project en de leerlingenpopulatie.
Eens geïmplementeerd is het belangrijk om stil te staan bij hoe de uitvoering is gelopen, wat de effecten zijn en zowel het proces als de keuzes te evalueren. Dat zorgt voor een continu, actief, cyclisch en dynamisch proces.

Het reflectie-instrument helpt je als schoolteam om op een kwaliteitsvolle manier stil te staan bij de keuzes die je gemaakt hebt en de nieuwe doelen en acties die (nog) gepland dienen te worden.

Heel wat van de vragen zijn ook bruikbaar door de vakgroep om op die manier de vakspecifieke aanpak van de beleidsbeslissingen cyclisch en systematisch te evalueren.

De school kan steeds beroep doen op de pedagogische begeleidingsdienst om deze instrumenten in te zetten binnen de eigen context.

Contact

Cindy Lammens
teamverantwoordelijke
   02 507 07 31
   0473 86 18 78
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio