Meer lezen en doen

Verdiep je in Leren leren via onderbouwde bronnen en ga aan de slag met instrumenten in de klas en op school.

Inspirerende tools en bijdragen van externen

sla link op in klembord

Kopieer

KlasCement: Toolbox en video’s van professor Hilde Van Keer

sla link op in klembord

Kopieer

Klasse

sla link op in klembord

Kopieer

 • Een experteninterview over de nood aan effectieve leerstrategieën
 • Een interview over schoolbeleid rond 'leren leren'
 • Vier good practices met leraren die telkens 1 leerstrategie uitlichten, becommentarieerd door de expert
 • Vijf geanimeerde explainervideo's: heel bevattelijk, bruikbaar in de les, over die leerstrategieën, over de werking van ons langetermijngeheugen, het nut van kennis enz.
 • Fiches om met de leerstrategieën aan de slag te gaan bij de voorbereiding van je lessen

Bronnen

sla link op in klembord

Kopieer

Boekaerts, M. (1997). Self-regulated learning: A new concept embraced by researchers, policy makers, educators, teachers, and students. Learning and Instruction, 7(2), 161–186. https://doi.org/10.1016/S0959-4752(96)00015-1

Departement Onderwijs en vorming (1998). Leren Leren: Leergebiedoverschrijdende eindtermen. Geraadpleegd op 5 januari J2021, van de website van de Vlaamse overheid.

Dijkstra, P. (2015). Zelfregulerend leren: Effectiever leren met leerstrategieën. Amsterdam: Dijkstra & Boom uitgevers.

Gerats, K. & van der Mark, J. (2020). Zelfregulatie in een notendop. Helmond: Uitgeverij OMJS.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (2018). Zin in leren! Zin in leven!: leerplanboek. Brussel: Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Pintrich, P. R. (2004). A Conceptual Framework for Assessing Motivation and Self-Regulated Learning in College Students. Educational Psychology Review, 16, 385-407. http://dx.doi.org/10.1007/s10648-004-0006-x

Van Keer, H. (2020). Expertenopdracht zelfregulerend leren. Brussel: Departement Onderwijs en Vorming.

Winne, P. H. (2011). A cognitive and metacognitive analysis of self-regulated learning. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), Educational psychology handbook series. Handbook of self-regulation of learning and performance (p. 15–32). Routledge/Taylor & Francis Group.

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. Theory into Practice, 41, 64-70. http://dx.doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2

Inspirerende praktijkbijdragen met dank aan: Jef Stappaerts, Karin Van Dommelen

Contact

David Day
pedagogisch begeleider
   0486 95 06 58
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio