Aan de slag in je school

Op welke manier zet je een schoolbeleid in verband met Leren leren op touw?

Een schoolbrede aanpak

sla link op in klembord

Kopieer

De implementatie van ‘Leren leren’ op school die de continuïteit van het ontwikkelproces tot zelfregulerende lerende verzekert, wordt alvast door de desbetreffende doelen en ontwikkelstappen in het leerplan gefaciliteerd. Maar zonder de inspanningen van het volledige team voor een schoolbrede aanpak, die opgenomen staat in het schoolwerkplan, is er echter geen garantie op succes.

Uit onderzoek blijkt dat volgende factoren de implementatie van ‘Leren leren’ op school bevorderen:

 • Competentiegevoel: het team heeft het gevoel te weten op welke manier ze zelfregulerend leren kunnen bevorderen en leerstrategieën kunnen inzetten
 • Opvattingen: het team gelooft dat zelfregulerend leren belangrijk is en dat de stimulatie hiervan al zo vroeg mogelijk moet beginnen
 • Visie en beleid: de visie over ‘Leren leren’ is gekend en geaccepteerd door leraren, er is een gradueel opgebouwde leerlijn en overeenkomstige systematische aanpak op school
 • Professionele ontwikkeling: het team volgt (team)gerichte nascholing en voorziet in terugkoppeling en het operationaliseren van de toepassingsmogelijkheden van de nascholingen op school
 • Professionele leergemeenschap: de school is een lerende organisatie waarin samenwerking, dialoog en openheid centraal staan; er is regelmatig formeel en informeel overleg over ‘Leren leren’; er is een hoge ouderbetrokkenheid
 • Betrokkenheid in besluitvorming: er is actieve participatie van alle leraren

Naar een leerlijn ‘Leren leren’ voor jouw school

sla link op in klembord

Kopieer

Bij het ontwerpen van een leerlijn voor de eigen school is het aangewezen om de focus op schoolniveau te bepalen en de antwoorden op de volgende drie vragen mee te nemen:

 • Wat zijn de onderwijsbehoeften met betrekking tot ‘Leren leren’ van de leerlingen op onze school?
 • Wat biedt en vraagt de context van onze school (prioriteiten, cultuur, leraren, …)?
 • In welke mate realiseren we het leerplan met betrekking tot ‘Leren leren’?

Onderstaande methodiek kan je daartoe hanteren op een personeelsvergadering of pedagogische studiedag.

De doelen verkennen

sla link op in klembord

Kopieer

Alle leraren lezen de doelen in verband met ‘Leren leren’ in het leerplan.

Ze

 • duiden aan wat onvoldoende duidelijk is;
 • markeren waaraan ze al aandacht besteden en/of op inzetten;
 • onderzoeken of de leerlijnen in de doelen overeenstemmen met het eigen publiek;
 • noteren voorbeelden op welke manier ze met de doelen aan de slag gaan.

Het leerplandiscours

sla link op in klembord

Kopieer

In heterogene groepen bespreken leraren hun bevindingen bij de doelen.

Ze:

 • bespreken samen onduidelijkheden;
 • zoeken naar overeenkomsten en verschillen;
 • leren van elkaars voorbeelden;
 • denken na over wat leerlingen nodig hebben;
 • bespreken welke doelen voor de eigen schoolpopulatie belangrijk zijn;

Een gedragen onderwijsaanbod

sla link op in klembord

Kopieer

Het team:

 • bespreekt wat de leerlingen van de school specifiek nodig hebben;
 • brengt in kaart welke kansen en uitdagingen de schoolcontext biedt;
 • bespreekt mogelijkheden om in het breed aanbod van arrangementen te focussen op ‘Leren leren;
 • maakt afspraken op welke manier werken aan ‘Leren leren’ in het aanbod wordt verankerd.

Aangezien de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de context in elke school anders zijn, zal ook de gradueel opgebouwde leerlijn en overeenkomstige systematische aanpak verschillen van school tot school.

Contact

David Day
pedagogisch begeleider
   0486 95 06 58
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio