Leerplan

Als gevolg van de voorlopige goedkeuring van de leerplannen van de tweede graad tot 1 september 2022 zijn de leerplannen van de algemene vorming en de specifieke vorming opnieuw ingediend bij de onderwijsinspectie. Bij de herindiening werd een aantal wijzigingen doorgevoerd die leraren en lerarenteams toelaten om meer dan voorheen een aantal eigen pedagogisch-didactische keuzes te maken.
Doorgaans zijn de aanpassingen aan de leerplannen minimaal en zul je je als leraar nog zeer sterk herkennen in het aangepaste leerplan. In dit document willen we een overzicht geven van alle grote specifieke aanpassingen die in de leerplannen van de tweede graad zijn gebeurd.

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio