Beleidsvoerend vermogen van een bestuur

De besturen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit verhoogd kan worden. Het vermogen van besturen om beleid te voeren, ook het beleidsvoerend vermogen genoemd, wordt als volgt gedefinieerd:

“De mate waarin een bestuur de beschikbare beleidsruimte succesvol aanwendt om te komen tot een voortdurend proces van behouden of veranderen van zijn functioneren met als doel het verbeteren van zijn onderwijskwaliteit en het bereiken van de opgelegde en eigen doelen”.

Tussen beleidsvoerend vermogen en kwaliteitsontwikkeling kunnen we een duidelijke link leggen.

Verschillende auteurs komen tot gelijkaardige indicatoren of dragers voor beleidsvoerend vermogen, al worden ze vaak anders benoemd:

 1. doeltreffend communiceren;
 2. streven naar ondersteunende relaties en samenwerking;
 3. streven naar betrokkenheid door middel van gedeeld leiderschap;
 4. streven naar gezamenlijke doelgerichtheid;
 5. responsief zijn ten aanzien van interne en externe verwachtingen;
 6. afstand durven nemen van het traditionele en openingen creëren voor vernieuwing;
 7. integreren van de verschillende beleidsinitiatieven;
 8. bereid zijn om systematisch te reflecteren.

Contact

Nele Berghmans
stafmedewerker
   0476 79 14 22
   Peter Peters
   medewerker
     02 507 07 82
     0475 37 33 95
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio