Waarom is besturen zo belangrijk?

Een veeleisende maatschappij met grote uitdagingen vraagt om sterk beleid. Binnen onderwijs is dat niet anders. De kwaliteit van een bestuur bepaalt veel. Kwaliteitsvol besturen vereist een sterk beleidsvoerend vermogen. Besturen moeten beseffen dat een professionele en efficiënte organisatie zich overal opdringt.

Deskundigheid in verschillende beleidsdomeinen is noodzakelijk. Identiteit en pastoraal, pedagogisch-didactische aangelegenheden, personeel, schoolorganisatie en -administratie, financiële en materiële aspecten, welzijn, inspraak en communicatie zijn segmenten waarin het bestuur als beleidsbepaler en eindverantwoordelijke moet investeren.

Professioneel besturen start bij deskundigheid en kennis. Meer dan ooit vereist kwaliteitsvol bestuur competente mensen, die zich permanent vormen. Evoluties in de onderwijswereld en regelgeving opvolgen, vraagt voortdurende alertheid. In de samenwerking met directies en de vele onderwijsactoren is degelijk geïnformeerd zijn een must.

Katholiek onderwijs vertrekt vanuit een duidelijke visie en missie. Hoe een school zich organiseert, behoort binnen het katholiek onderwijs - van oudsher ingericht door bisdommen, congregaties, lokale geloofsgemeenschappen en leken - tot de vrijheid van de inrichters, die de eindverantwoordelijkheid dragen. Immers niet het organisatiemodel, maar wel de vorming moet primeren, vanuit de overtuiging dat de kracht van het katholiek onderwijs schuilt in de verscheidenheid van pedagogische projecten en schoolculturen, allen evangelisch geïnspireerd.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio