Blog: Uit het leven gegrepen

Zorg is dialoog

Met het thema ‘zorg’ zitten we zonder meer in het hart van de katholieke dialoogschool. Zorg is een toepassing van de dialoog. Een mooie beschrijving voor dialoog is: “dialoog is een wederzijds transformatief gebeuren”. Een dialoog nodigt je uit anders te gaan denken, je open te stellen voor de andere. Een goede dialoog verandert de deelnemers aan de dialoog. En dat is wat er ook gebeurt in de zorgrelatie. Er is de zorgverstrekker, in de onderwijscontext: de leraar, directeur, begeleider; en er is de persoon die zorg nodig heeft en die een appèl uitstuurt, de leerling met zijn specifieke zorgbehoefte. De zorgverstrekker laat zich aanspreken door de concrete nood van de andere, luistert naar wat de ander nodig heeft en laat zich op die manier zelf veranderen; en anderzijds komt ook de leerling anders uit de zorgrelatie: begrepen, beluisterd, geholpen. Wie aan zorg werkt in het onderwijs, gaat de dialoog aan en doet aan katholieke dialoogschool-in-praktijk.
wo 11 augustus 2021

Wees gegroet - Geloven vandaag mei 2019

Wie zich af en toe op het gladde ijs van de sociale media waagt, weet hoe hard het er in de virtuele ruimte aan toe kan gaan. Achter het masker van anonieme accounts wordt op elkaar gescholden en maakt men van elk debat een zaak van winnaars en verliezers. Ondanks alle ronkende woorden over ‘het verbinden van mensen’ van bedrijven als Facebook en Twitter lijken de sociale media vooral asociale media geworden, die de polarisering in onze samenleving versterken.
vr 7 mei 2021

Niets anders dan liefde - Geloven vandaag maart 2019

Het kwam vanuit de diepte en het trof me in de diepte: een dame die voor een volle zaal zei dat je als leraar eender welk vak kunt geven als de leerlingen voelen dat je hen graag ziet, daar komt het op aan. We schrijven 22 januari 2019, het ledencongres van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De liefde kwam er aan bod en dus de essentie van leven en leren. Dat die liefde ook de kern is van geloven, staat ervoor garant dat levensbeschouwing en onderwijs elkaar verrijken, dat ze in relatie met elkaar alleen maar de kwaliteit van onderwijs voor ogen hebben en de hoop van allen willen voeden op een betere wereld waaraan wij mogen meewerken, “een wereld waarvan God droomt”, zoals het in de visietekst van de katholieke dialoogschool geformuleerd wordt. Leve visieteksten die de essentie vertolken!
vr 7 mei 2021

Gevers - Geloven vandaag januari 2019

‘Jürgen, met welk woord zou je de boodschap van het evangelie kunnen samenvatten en je mag het woord ‘liefde’ niet gebruiken?”’ Ik zat in een kring van kameraden. Liefde vonden ze te soft, zeiden ze me, vandaar de restrictie. Nou, dat was even nadenken. Het woord ‘geven’ schoot me te binnen. En het bleef binnen zitten: de hele week die volgde op die ontmoeting liet het me niet los.
vr 7 mei 2021

Rupsenpedagogiek - Geloven vandaag november 2018

Sta me toe je op deze bladzijde mee te nemen naar een bijzondere klas, een klas waar – denk ik – nog niet veel mensen van gehoord hebben. Het gaat over de klas van juf Annick. Zij geeft les in de school van de rupsen. Want ja, zoals je weet of niet weet: ook rupsen gaan naar school. Ik geef toe, het zijn geen grote scholen, ze zitten zelfs wat verscholen tussen het gras, maar het zijn groene scholen met een warme sfeer.
vr 7 mei 2021

Stap je mee... lichtvoetig? - Geloven vandaag september 2018

Lichtvoetig geloven is aan weinig theologen gegeven. Ook niet aan mij. Geloven en dartelen lijken zowat elkaars tegenpolen. Nochtans heb ik al in boeken geschreven dat geloven mij en zoveel anderen gelukkig maakt. Dat laatste komt al wat meer in de buurt van dartelen. Misschien hebben we van geloof te veel iets gemaakt van woorden en boeken terwijl het meer met lichtvoetigheid te maken heeft? Wanneer christenen geloven dat Jezus ons vrij gemaakt heeft, dan kunnen daar weliswaar heel wat moeilijke theorieën aan vastgeknoopt worden die best wel zinnig kunnen zijn, maar het gaat over meer. Het gaat over mij, over ons, over een manier van mens-zijn. Hoezo? Wie vrij gemaakt is, die is van iets bevrijd. En die kan dus lichtvoetiger door het leven gaan. Wat zou mijn leven nog bezwaren wanneer Jezus me vrijgemaakt heeft?
vr 7 mei 2021

Dromen die je wakker houden - Geloven vandaag november 2020

Het boek is altijd beter dan de film. Die conservatieve reflex bekroop me toen ik op Netflix – zo bij de tijd ben ik dan weer wel – naar nieuw kijkvoer zocht en er de serie ‘The Letter for the King’ ontdekte. De titel verraadt dat de makers van de serie schatplichtig zijn aan het boek ‘De brief voor de koning’ van Tonke Dragt. Het is één van de lievelingsboeken uit mijn jeugd, een dikke turf waarin je je kon verliezen op momenten dat je eigenlijk huiswerk moest maken of studeren voor de één of andere toets.
do 6 mei 2021

De juiste achtergrond voor je school - Geloven vandaag september 2020

Eén van de voordelen (of nadelen, het is maar hoe je het bekijkt) als je een tijdlang voor de klas hebt gestaan, is dat je op de gekste plaatsen oud-leerlingen tegenkomt. Zo ging ik met mijn gezin een tijd geleden een escape-room doen. Je kent dat wel, zo’n kamer waarin je opgesloten wordt en door het oplossen van allerlei raadsels en puzzels de sleutel van de deur moet zien te vinden. Bij aankomst werd ik door de jongedame achter de balie aangesproken als ‘meester Tom’. Natuurlijk waren mijn kinderen meteen nieuwsgierig naar hoe ik als leraar was: streng, saai, even verstrooid als thuis? (Antwoorden: een beetje, geen commentaar en hopelijk niet) Ze herinnerde zich dat ik vaak voorlas en ook in de godsdienstles mooie verhalen vertelde.
do 6 mei 2021

Het schooljaar begint, we gaan op reis - Geloven vandaag september 2019

In mijn hoofd ben ik nog steeds de jonge twintiger die eind vorige eeuw zo fier was op zijn eerste klasje in een lagere school. Maar toen leerlingen uit dat klasje me via Facebook contacteerden, kon ik niet langer ontkennen dat er sindsdien wel wat jaren zijn verstreken. Het deed me denken aan de vele keren dat mijn vader – ook leraar – op straat door oud-leerlingen werd aangesproken met: “Meneer Uytterhoeven, hoe lang is dat niet geleden?” Als kind vond ik het eerlijk gezegd vervelend om dergelijke gesprekken te moeten beluisteren, nu bekijk ik dat anders.
di 21 april 2020

10 van 14

OVER DEZE BLOG

Getuigenissen, bedenkingen, ervaringen ... Het leven zoals het is: katholieke dialoogschool!

×
Kijkt als...
Niveau
Regio