De wereld is digitaal geworden. De digitalisering van leren en lesgeven in het onderwijs zit in een stroomversnelling. Dat houdt echter meer in dan het uitdelen van laptops of tablets. Wil je als school stappen zetten om via digitalisering duurzaam te innoveren, dan wacht je een digitaal transformatieproces. Startpunt in dit proces is het opstellen of updaten van het schooleigen ICT-beleid.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt je school via deze themawebsite. We baseren ons voor de uitwerking van een ICT-beleid op het Vier-in-balans-model van Kennisnet.nl dat stelt dat voor een goed ICT-beleid visie, deskundigheid, infrastructuur en leermiddelen (content) in balans moeten zijn.

Waarom een ICT-beleid voeren?

Duiding bij belang van een ICT-beleid en inzcht in het Vier-in-balans-model.

Aan de slag

Een stappenplan dat je begeleidt in het ontwikkelen van een schooleigen ICT-beleidsplan.

Visie

De visie omvat de overkoepelende ambities en bevat de randvoorwaarden.

Deskundigheid

Benodigde competenties van het schoolteam om ICT goed in te zetten.

Infrastructuur

Hardware, het interne schoolnetwerk en toegang tot internet.

Leermiddelen

De informatie, educatieve inhouden en software.

Digisprong

Aandachtspunten i.v.m. speerpunt 1 en speerpunt 2

FAQ speerpunt 1

Vragen en antwoorden over speerpunt 1.

FAQ speerpunt 2: ICT-coördinator

Veel gestelde vragen ivm speerpunt 2 van Digisprong met betrekking tot de ICT-coördinarot

Pedagogisch ict-beleid

Technisch ict-beleid

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

×
Kijkt als...
Niveau
Regio