Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Inspiratie onderzoekscompetentie

In dit document vind je inspiratie om de onderzoekscompetentie in te vullen.

Onderzoekscompetentie Wellness en schoonheid

In onderstaande documenten vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: ‘De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting Wellness en schoonheid'.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio