FAQ

sla link op in klembord

Kopieer
Een beroep in de elektrosector uitvoeren is bij wet niet verboden als er geen kleurenherkenning mogelijk is. Kleurenherkenning is echter essentieel om veilig en goed te kunnen werken aan elektrische installaties. Zo zullen er maatregelen vanuit de preventie opgenomen worden voor het herkennen van kleuren. Denk hierbij aan applicaties voor het herkennen van kleur, brillen welke kleur correct weergeven, software ter ondersteuning...
Meer info in dit document: Kleurherkenning om veilig te werken

  sla link op in klembord

  Kopieer
  De opleiding basisveiligheid is verplicht als arbeid verricht wordt op een tijdelijke of mobiele werkplaats. Dit geldt enkel voor die leerlingen/leraren die (mee)werken (stage) binnen:
  • de bouwsector (PC124 - Constructiv)
  • installatiesector (PC111 - Metaalnijverheid)
  • elektriciens (PC149 - Volta). 
  Lees meer over de opleiding basisveiligheid.

  sla link op in klembord

  Kopieer
  Een leerling van minder dan 18 jaar mag wettelijk niet op hoogte werken, tenzij “werken op hoogte” is opgenomen in het leerplan (wat het geval is in LPD2 of 3). Voorafgaand is uiteraard instructie nodig door een, bij voorkeur bevoegd, leraar. Alleen dan mag de leerling werken boven 2 meter hoogte met ladder of rolsteiger. Een afzonderlijk certificaat is niet nodig, de leerlingen worden als gewaarschuwde geïnformeerd over de mogelijke gevaren en de risico’s bij werken op hoogte, waarbij vooral de nadruk ligt op veiligheid als attitude en de te voorziene veiligheidsmaatregelen (risico-analyse).
  Voor het werken met steigers geldt specifieke wetgeving.

  sla link op in klembord

  Kopieer
  Dit materiaal en gereedschap moet beschikbaar zijn in functie van de uit te voeren opdracht. Een beperkte hoeveelheid kan volstaan afhankelijk van het aantal leerlingen die op dit moment een opdracht uitvoeren. Dit kan door de school ter beschikking gesteld worden of door de leerling zelf worden aangeschaft.

  sla link op in klembord

  Kopieer
  Wat in het leerplan staat is wat minimaal aangeboden moet worden, waarbij je de leerplandoelen ook minimaal mag lezen. Afhankelijk van jouw uitrusting, jouw leerlingengroep, jouw voorkeur, de bedrijven waarmee je samenwerkt … kun je bepaalde doelen of onderwerpen verdiepen of verbreden. Vertrek wel telkens van goed omschreven leerdoelen als uitgangspunt voor je aanbod en evaluatie.

  Alles wat aangeboden wordt, mag je evalueren (hoeft niet noodzakelijk met cijfers). Probeer als leraar wel zicht te houden op wat de leerling als basis moet kennen/kunnen (leerplandoelen) en wat je extra aanbiedt, zodat hiermee rekening kan gehouden worden bij de deliberatievraag.

  sla link op in klembord

  Kopieer
  Deze doelen moeten aangeboden en geëvalueerd worden. Het is echter niet de bedoeling om deze doelen geïsoleerd aan te bieden. Je combineert ze best met de doelen uit de meer specifieke rubrieken verder in het leerplan.

  sla link op in klembord

  Kopieer
  Je kan de opstart van de installatie beperken tot het vullen, op druk zetten en testen op lekdichtheid.

  sla link op in klembord

  Kopieer
  Het berekenen van diameters, grootte van radiatoren, … behoort niet tot de basis van dit leerplan.  Hoogstens het gebruik van de regel van 3 (zie lpd5).

  sla link op in klembord

  Kopieer
  Probeer de hedendaagse technieken voor sanitaire en CV installaties toe te passen.

  sla link op in klembord

  Kopieer
  Lassen behoort niet tot de basis van het leerplan.

  sla link op in klembord

  Kopieer
  Stage is vanaf schooljaar 2024-2025 verplicht in zowel het 5de als 6de jaar. Naast stage zijn nog vele andere vormen van leren op de werkvloer mogelijk. Heel wat doelen uit het specifiek deel (zeker in a- en d/a- finaliteit) lenen zich om te realiseren via stage of werkplekleren. In de modellessentabel wordt bij het specifiek gedeelte gesproken van “inclusief werkplekleren”.
  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio