Inspirerend materiaal

Filter

filter

Onderzoekscompetentie STEM domein Mechanica-elektriciteit

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: 'De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met specifieke inhouden van dit leerplan.'

Lespakket aarding

In het lespakket aarding van Volta vind je alle begrippen en principes van aarding op een rijtje: van aardingslus tot isolatieweerstand, van aardelektrode tot equipotentiaal verbinding, van aardingsweerstand tot differentieelschakelaar.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio