Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Voorbeeld - Kijkcijfers in Vlaanderen

In alle leerplannen wiskunde van het so staat een leerplandoel over het oplossen van problemen. We willen leerlingen leren om problemen binnen verschillende contexten op te lossen gebruikmakend van hun wiskundige kennis en vaardigheden. We geven hiervan een voorbeeld.

Effectieve didactiek ‘Lessen met effect’ – controle van begrip in de lessen wiskunde

Controle van begrip (CVB) betekent: ‘De leraar controleert of de leerlingen de leerstof begrijpen en stemt het vervolg van de les hierop af'.

Reflectiedocument voor de vakgroep

Dit inspiratiedocument kun je gebruiken om met de vakgroep te komen tot een gelijkgerichte visie over de onderwijsleerpraktijk.

Oplossen van problemen - wiskunde in de B-stroom en A-finaliteit

In de nieuwe leerplannen wiskunde staat een leerplandoel over het oplossen van problemen. We willen leerlingen leren om problemen binnen verschillende contexten op te lossen gebruikmakend van hun wiskundige kennis en vaardigheden.

Kijkwijzer handboeken so

Deze kijkwijzer kan je vakgroep helpen om een geschikt handboek of leermethode te vinden. De vragen geven je team inspiratie bij de beoordeling van een handboek. Het is niet de bedoeling om alle vragen te beantwoorden. Eigen criteria vanuit de schooleigen visie kun je toevoegen om een juiste keuze te maken.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio