Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Opleidingen FAVV

De voorlichtings- en begeleidingscel organiseert regelmatig opleidingen, in een klaslokaal, in een virtuele klas of via webinars. De onderwerpen worden aangepast naargelang de opleiding in de klas, in een virtuele klas of via een webinar plaatsvindt. Je kan zelf kiezen welke formule het beste bij jou past. Naast duidelijke informatie krijgt je ook de kans om jouw vragen te stellen. Na afloop van klassikale of virtuele opleiding ontvang je een attest van deelname. Na het volgen van een webinar zal je geen attest ontvangen. Om deel te nemen aan deze opleidingen kun je jezelf eenvoudig online inschrijven voor de opleiding(en) die het best bij jou past (passen). Meer info vind je op hun website.

Voedselveiligheid

Hier vind je inspiratie om aan de slag te gaan met voedselveiligheid in je lessen.  quick start fiches FAVV autocontrolegids voor de horeca stripverhaal FAVV mijn bakkerij, didactisch pakket ivm voedselveiligheid en hygiëne

Video en podcast

Aan de slag met film en geluid als aanvulling op cursusmateriaal, als verwerkingsopdracht ... Les tutos du resto (Fr) Pasta grannies (recepten uit grootmoeders keuken, bewaard voor het nageslacht …) Mangiare (Nederlandse podcast over voeding) Archief voor Onderwijs beeld en geluid verzameld door het Vlaams Instituut voor Archivering De smaak van Nederland: via deze podcasts komen multiculturaliteit en diversiteit samen op het bord Satellite Gourmet:  bekijk of beluister interviews die Sabine Goethals voert met toptalenten van de Vlaamse gastronomie The Food Chain: De Britse BBC maakt deze prachtige podcastserie. Zeer gevarieerd qua onderwerpen en al jarenlang toonaangevend. Werk eventueel samen met je collega algemene vorming. Universtiteit van Vlaanderen biedt heel wat interessante colleges en podcasts, zoals de podcast 'Waarom koop je beter voorverpakt eten?'. Laat je leerlingen dit beluisteren en enkele belangrijke zaken over THT en TGT beantwoorden via gerichte vragen.Koffiestories is een erfgoedproject rond koffie. Op deze website vind je heel wat informatie over koffie en biedt een online expo. Herbeluister de podcast van Interne keuken.Ook de VDAB biedt heel wat webinars en online opleidingen aan. Bekijk ook de Edutube met filmpjes van snij en kooktechnieken.

Uitgaven MjPublishing

Er zijn niet zoveel handboeken die bruikbaar zijn voor de opleidingen in het domein Voeding en horeca. De uitgeverij MjPublishing werkt samen met leerkrachten en sectoren (Alimento, Horeca Forma) en ontwikkelt handboeken en smartboeken. Het gaat veeleer om naslagwerken die bruikbaar zijn doorheen de hele opleiding.Raadpleeg hier online hun publicaties.Dit materiaal is steeds in ontwikkeling: in het digitale boek wordt nieuw materiaal toegevoegd dat je kan delen met de leerlingen.

Mise en klas - didactische ondersteuning Horeca Forma

Horeca Forma en het Vlaamse Horecaonderwijs werken nauw samen rond de toekomst van het horecaonderwijs en kwaliteitsvolle instroom in de sector. Via hun website Mise-en-klas delen ze heel wat materiaal: didactisch materiaal mbt rentabiliteit, voedselveiligheid, duurzaamheid; informatie over stage en werkplekleren; campagnemateriaal. Daarnaast vind je er ook hun opleidingsaanbod!

Instructiekaarten en stappenplannen

Instructiekaarten zijn de schriftelijke neerslag van de mondelinge en visuele instructie door de leraar in de klas gegeven.Ze zijn bedoeld om de leerlingen bij het zelfstandig werken stapsgewijs te helpen.De kaarten kunnen gebruikt worden als reminder van de lesinstructie en/of als trainingskaart in een bepaalde vaardigheid.Enkele inspirerende voorbeelden: instructiekaarten PAV-portaal praktijkkaarten van uitgeverij Portfolio Opdracht kaas 5RK (voorbeeld van een opdrachtfiche om leerstof te verwerken)

Gezonde voeding

Interessante materialen in verband met gezonde voeding  Gezonde, duurzame voeding: een website van Klascement en de Vlaamse Regering Passie voor horeca (Nl) Centrum voor Gastologie: zorg en voeding! ‘Open je mond voor gezond’-waaier Eetexpert, het kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen Parki’s kookatelier: voeding en Parkinson Voedingscentrum, voorlichting over gezonde en veilige voeding (zie ook apps en tools) Maten en gewichten (hoge gezondheidsraad) In de nieuwe leerlijnen over gezond leven vind je massa’s inspiratie om het met je klas te hebben over thema’s als voeding, bewegen & minder zitten, roken, alcohol & andere drugs, gamen en gokken.

Eerste hulp bij arbeidsovereenkomsten

Wat zijn jouw rechten en plichten als werknemer per arbeidsovereenkomst? En welke regels zijn er als je overuren klopt? Guidea verzamelt alle info in een handige brochure.

Dossier voedselveiligheid NICE

Voedselveiligheid gaat verder dan enkel de beheersing van microbiologische gevaren. Om de veiligheid van de voedselketen te bewaken, wordt ook de aanwezigheid van contaminanten, allergenen en het gebruik van additieven in levensmiddelen strikt gereglementeerd door Europa.Bekijk hier het volledige dossier voedselveiligheid.

Didactische werkvorm demo-les

Bij een demonstratie laat een persoon (de leraar, een leerling, een gast) op een aanschouwelijke manier zien hoe iets werkt, wordt bereid, ... Het hangt van het onderwerp af of deze werkvorm mogelijk en geschikt is. Bij een demonstratie is het belangrijk dat de leerkracht structuur aanbrengt: Geef een duidelijke kijkopdracht, zodat de leerlingen doelgericht kunnen observeren. Zorg voor een logische volgorde. Bij een vaardigheid is het gebruikelijk om eerst de hele handeling te laten zien, daarna stapsgewijs de verschillende onderdelen/fasen. Leid elke fase kort in en vat hem kort samen, met ruimte voor vragen. Geef na afloop een samenvatting van alle fasen. Laat leerlingen – als dat nodig en mogelijk is – het gedemonstreerde zo spoedig mogelijk nadoen en geef feedback. Het is daarnaast goed om te controleren of alle leerlingen de demonstratie goed kunnen zien en horen.Sterke kanten: Een demonstratie is heel concreet en tastbaar. De leerlingen zijn vaak erg gemotiveerd. De praktijk kan er (soms) mee gesimuleerd worden.Zwakke kanten: Een overzichtelijke opstelling is soms moeilijk te realiseren en kan veel tijd vragen. Demonstratiemateriaal is nogal kostbaar in aanschaf en veroudert snel bij bepaalde vakken. Of leerlingen het begrepen hebben, blijkt vaak pas als ze zelf aan de slag gaan. Dan is het niet altijd meer mogelijk om de demonstratie te herhalen.Bron: https://wij-leren.nl/didactische-werkvormen-instructievormen.php Bekijk ook een voorbeeld van een demonstratie les: de soorten room en hun binding bij het inkoken (Frans)

Arbeidsveiligheid

Safety first! Arbeidsveiligheid als belangrijke voorwaarde in voeding & horeca.  veiligheidsinstructiekaarten toestellen Welzijn Op School

Delicious Waste - voedselverspilling

Op 24 juni (Upcycling Day) lanceerde Verspilling is Verrukkelijk een campagne waarmee we op toegankelijke wijze meer bewustwording willen creëren rondom het thema voedselverspilling. Dit doen we door het verhaal van onze ondernemers te vertellen, laagdrempelige anti-verspillingstips te delen én heerlijke no-wasterecepten te ontwikkelen zodat we voedselverspilling stap voor stap (of eigenlijk kilo voor kilo) verminderen.

Doe je gezonde goesting - gezond gebeten voor Homies

NICE (nutrition information center) geeft  in samenwerking met diverse experten wetenschappelijk onderbouwde informatie over de voedings- en gezondheidsaspecten van de producten van onze land- en tuinbouw en visserij (zoals groenten, fruit, aardappelen, zuivel, eieren, vlees, gevogelte en vis). De uitdaging om jongeren gezond te leren kiezen is groot, maar zo de moeite waard. NICE gaat deze uitdaging aan met het boekje ‘Gezond gebeten voor Homies’. Dit boekje toont jongeren de weg om gezond hun goesting te doen.Bekijk de online toolbox met informatie- en sensibilisatiemateriaal rond gezonde voeding en eetgedrag.

Handboeken voedselveiligheid Horeca Forma

Wist je dat... Horeca Forma de handboeken van voedselveiligheid gedigitaliseerd heeft? Leraren zijn vrij die onderdelen uit het werkboek te gebruiken die zijzelf zinvol en nuttig achten voor hun leerlingen.Hieronder kan je deze downloaden!

Opleidingsaanbod Alimento

Alimento groepeert de sectorale diensten die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan de werknemers en de werkgevers van de voedingsindustrie (PC 118 en PC 220). Voor leraren in Voeding en horeca is er een mooi opleidingsaanbod.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio