Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Vakgroepwerking

Het referentiekader voor Onderwijskwaliteit zet verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs uit. Het kader stimuleert scholen om een eigen (kwaliteits)beleid te maken en een eigen weg uit te tekenen. Binnen dit referentiekader neemt de vakgroep een prominente plaats in.

Ruimtelijk denken en ruimtelijk bewustzijn

Uniek aan aardrijkskunde is het ruimtelijk inzicht dat op allerlei manieren en onderzoeken aan bod komt.

Het vaklokaal

Een aangepast en goed ingericht vaklokaal is niet alleen aangenamer werken voor de leraar en de leerlingen, het is ook een must volgens de leerplannen.

De atlas: een must!

Vaak terugkomende vraag van scholen: "Moeten we nog een atlas aankopen voor leerlingen?", "we gaan de digitale weg op: kunnen we de atlas vervangen door Google Earth of ander (gratis) programma?".

Binnenklasdifferentiatie, ook in aardrijkskunde

Ook binnen het vak aardrijkskunde is binnenklasdifferentiatie mogelijk.

Aanpassingen aan het leerplan

Als gevolg van de voorlopige goedkeuring van de leerplannen van de eerste graad tot 1 september 2022 werden de leerplannen van de algemene vorming en de basisopties opnieuw ingediend bij de onderwijsinspectie. Bij de herindiening werd een aantal wijzigingen doorgevoerd die leraren en lerarenteams toelaten om meer dan voorheen een aantal eigen pedagogisch-didactische keuzes te maken.Het document hieronder geeft je uitleg over de verschillen tussen beide versies.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio