Leerplan

Hieronder vind je het leerplan: 

  • voor het eerste jaar (en eventueel ook al het tweede jaar) vanaf 1 september 2024 als Word-document
  • voor het tweede jaar, als online leerplan, dat je via de leerplantool LLinkid ook kan raadplegen en als downloadbare pdf. Dit leerplan is enkel nog geldig gedurende één schooljaar in 2024-2025
Daarnaast kan volgend document je helpen om snel een zicht te krijgen op de aanpassingen die zijn gebeurd.
  • Een overzichtsdocument waarin per leerplandoel wordt aangegeven wat er werd gewijzigd in het ontwerpleerplan.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio