Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Aan de slag met ‘silent books’

Waarom zou je werken met silent books, boeken zonder woorden? Je kunt dit gebruiken in alle graden in de A-finaliteit binnen het vak Nederlands, het volledig geclusterde vak AV en het deels geclusterde Mavo/Nederlands.

Zo landt je feedback niet in de vuilnisbak.

Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen ook effectief aan de slag gaan met je feedback? Het tijdschrift "Klasse" bundelde 10 korte klastips in een handig overzichtje.

Wikifin Lab

Het Wikifin Lab is geen gewoon museum, maar een interactief laboratorium waar leerlingen uit het secundair onderwijs aan de slag kunnen rond financiële educatie. Alle klassen van het eerste tot en met het zevende jaar zijn welkom.

Wikifin

Wikifin is het programma financiële educatie van de FSMA, een autonome openbare instelling die onder andere de bescherming van de consument op het vlak van financiële dienstverlening als wettelijke opdracht heeft.

Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek

Dagelijks geven duizenden leraren het beste van zichzelf voor de klas. Hoewel het takenpakket van de leraar heel divers is, blijft het geven van een goede les de kern van het vak.

Poster Mavo/PAV versterkt... taalontwikkelend lesgeven

Leren en denken gebeuren in taal. Daarom is het van fundamenteel belang dat we expliciet en constant inzetten op de taalontwikkeling van leerlingen.

Poster Mavo/PAV versterkt... de beginsituatieanalyse

Een goede beginsituatie is de sleutel tot succes. Door aan te sluiten bij de beginsituatie van je leerlingen creëer je maximale leerkansen.

Poster Mavo/PAV versterkt... afstandsleren

Afstandsleren of leren vanop een afstand(je) bevordert niet alleen de zelfredzaamheid van leerlingen, maar biedt kansen tot maatwerk. Ook krijgen leerlingen via afstandsleren doorgaans meer autonomie, een succesfactor voor een sterkere leermotivatie.

Mavo versterkt ... werkvormen - fiche 1

Deze fiche bespreekt vier werkvormen die je kunt inzetten tijdens je lessen mavo: Waardenpodium, Tunnelzicht, Plakkers en Spiegel-beeld.

Mavo versterkt ... doelstellingen en leerinhouden - fiche 1

Hoe kun je je lesdoelen zichtbaar maken in de klas? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen met de lesdoelen aan de slag gaan en hierover reflecteren? Deze eerste fiche in de reeks biedt je hiervoor concrete tips.

Mavo versterkt ... de leeromgeving - fiche 1

De leeromgeving kan het leren van leerlingen versterken. Het loont dus absoluut de moeite om goed te overwegen hoe je je lokaal schikt en aankleedt. Deze fiche wil je ook tonen dat investeren in een krachtige leeromgeving niet per se handen vol geld moet kosten.

Mavo versterkt ... de beginsituatie - fiche 1

Uit alle onderzoeken en vakliteratuur blijkt dat het belangrijk is om de beginsituatie van je leerlingen in te schatten. In deze fiche vind je vier concrete manieren om de startpositie van je leerlingen te ontdekken.

Lestips bij het leerplan mavo eerste graad

Ben je op zoek naar concrete tips bij een bepaald leerplandoel? Dan kan het document in bijlage je misschien wel de nodige inspiratie bieden.

Leervorderingen evalueren met exittickets

Wil je bij afsluiting van je les op een korte en snelle manier de leervorderingen van je leerlingen in beeld brengen, dan zijn de formats voor exittickets handige hulpmiddelen. 

Kruistabel als hulpmiddel bij het maken van een graadplan

Het leerplan mavo is een graadleerplan. Het is belangrijk dat je samen met je collega’s een graadplanning uitzet. De kruistabel kan je hierbij helpen.

Kleine helden

Met de boekjes uit de reeks Kleine helden maken de leerlingen kennis met helden uit de wetenschap en kunst.

Gezonde en duurzame voeding

Tegen 2050 lopen er ongeveer 9,7 miljard mensen rond op onze wereldbol. Willen we al deze mensen gezond blijven voeden, dan moeten we ons consumptiegedrag drastisch veranderen.

Evalueren om te leren

Leerlingen gaan naar school om zich te ontwikkelen en bepaalde leerdoelen te halen. Leraren spelen hierin een belangrijke rol: zij stimuleren, begeleiden en sturen het leerproces waar nodig bij. Het (tussentijds) beoordelen van het leren is hierbij essentieel. 

Edubox financiële educatie

Met de EDUbox Financiële educatie heeft VRT NWS een kant-en-klaar lespakket gemaakt voor leerlingen van de eerste graad rond het thema geld. 

DocAtlas

Ben je op zoek naar materialen om met je klas (groep) te werken rond wereldburgerschap of diversiteit? Dan ben je bij het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (docAtlas) in Antwerpen of Turnhout aan het juiste adres. 

Differentiëren in alle vakken

Differentiëren in alle vakken bevat werkvormen en tips die helpen om op een eenvoudige manier te differentiëren in de lessen.

Coöperatieve werkvormen

Bij ‘normaal’ groepswerk zie je vaak dat enkele teamleden de kar trekken en de rest achterover leunt. Daarom bedacht dr. Spencer Kagan een aantal coöperatieve werkvormen, waarin de basisprincipes van goed coöperatief leren ingebouwd zijn: elke leerling doet mee en ieder groepslid is aan te spreken op het eindresultaat.

Bruikbare tools voor een online leeromgeving

Hogeschool Odisee biedt een kort overzicht aan van tools die nuttig kunnen zijn als je online lesgeeft. Het overzicht is beperkt, maar wel handig omdat er telkens een directe link is naar de tool. Neem gerust een kijkje.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio