Evaluatie-instrumenten

78 resultaten

Zelfevaluatie bij lichamelijke opvoeding

De leerlingen van juf Elke gaan in de les lichamelijke opvoeding zelfstandig aan de slag met behulp van kijkwijzers en instructiefilmpjes op een tablet. Na een periode van experimenteren en onderzoeken, bepalen ze zelf of ze nog nood hebben aan bijkomende instructie door de leraar.
Breed evalueren Lichamelijke opvoeding IVzv1 IVzv2 IVzv3 IVzv4 IVzv5 IVoc1 IVoc4 IVoc5 IKid2 IKvk1 IKvk2 IKvk4 MZlb7 MZgm2 MZkm2 SErv3

Observeren mondelinge taalvaardigheid jonge kind

Hoe kan je de mondelinge taalvaardigheid van jonge kinderen observeren? Deze kijkwijzers, gebaseerd op het leerplan, geven je een leidraad om de doelen van mondelinge taalvaardigheid in allerlei situaties te observeren.
Breed evalueren Nederlands TOmn1 TOmn2 TOmn3

Evaluatie via het communicatief model

In Zin in leren! Zin in leven! lees je bij TOtn1 het communicatiemodel. Dat model vind je ook terug in de leerlijnen van de mondelinge taalvaardigheid en de schriftelijke taalvaardigheid (TOsn1 en TOsn3). Je kunt je een beeld vormen van de wijze waarop de leerlingen in hun spreken, luisteren, lezen en schrijven gebruikmaken van de belangrijkste factoren in de communicatieve situatie.  
Breed evalueren Nederlands TOmn1 TOtn1 TOsn1 TOsn2 TOsn3 TOsn4 TOmn2 TOmn3

Kijkwijzer gesprekken voeren

In Zin in leren! Zin in leven! lees je bij TOmn3 de leerinhouden en leerlijnen gesprekken voeren en bij TOtn1 het communicatiemodel. De kijkwijzer gesprekken voeren geeft je een alomvattend beeld om vanuit de factoren van de communicatieve situatie je leerlingen te observeren in allerlei soorten gesprekken.
Breed evalueren Nederlands TOmn3 TOtn1

Zelfevaluatie bij het schrijven van een instructie

In Zin in leren! Zin in leven! lees je bij TOsn3 dat leerlingen schrijfstrategieën met behulp van de leraar steeds strategischer moeten kunnen inzetten. In de leerinhouden lees je dat ze informatie overzichtelijk kunnen neerschrijven in een instructie.
Breed evalueren Nederlands TOsn3 TOsn4 IVzv3

Nieuws

MEER

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio