Meer weten?

Hier vind je het aanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op vlak van ondersteuning voor de doelgroep ernstig meervoudige beperkingen. Daarnaast vind je een overzicht van enkele informatieve websites en verwijzingen naar degelijk geschreven bronnen.

Advies en coaching

sla link op in klembord

Kopieer

Vragen over een leerling of leerlingengroep

sla link op in klembord

Kopieer

Dienst Lerenden – contactpersoon Jan Schokkaert.

Thema’s: inclusie, leerlingenbegeleiding, zorgbeleid, welbevinden van leerlingen, inschrijvingen,…

Subthema’s: tijdelijk onderwijs aan huis, permanent onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs, vrijstelling van leerplicht, verpleegkundige handelingen,…

Klas- of schoolwerking ifv leerlingen met EMB

sla link op in klembord

Kopieer

Bij algemene vragen contacteer je de pedagogische begeleider van jouw regio. Heb je meer specifieke ondersteuningsvragen ifv de doelgroep EMB, dan kan je ook rechtstreeks contact opnemen met Michelle Verreydt.

Lerend netwerk EMB

sla link op in klembord

Kopieer

Ons werk met deze doelgroep plaatst ons permanent voor de uitdaging om op zoek te blijven gaan naar die invalshoek die ontwikkeling mogelijk maakt bij een leerling. Wetenschappelijk onderzoek brengt ons geregeld bij nieuwe invalshoeken en er ontstaan nieuwe programma’s (ervaar het maar, BIM,…) enz. Dit vraagt van ons levenslang leren en stilstaan bij de impact van wat we doen op onze leerlingen, reflecteren over onze aanpak, de doelen die we vooropgesteld hebben enz.

Vanuit de pedagogische begeleiding organiseren we op regelmatige basis bijeenkomsten waarop alle onderwijsprofessionals die werken met de doelgroep EMB uitgenodigd worden. Tijdens deze ‘werkgroep EMB’ zetten we de deelnemers centraal; hun leervragen en ondersteuningsnoden vormen de rode draad. Er is oog en ruimte voor collegiale consultatie, verdiepen we ons in inhoudelijke thema’s en wetenschappelijke ontwikkelingen die onze doelgroep aanbelangen en is er ruimte voor intervisie.

Op dit moment zijn er twee netwerkgroepen:

 • Regio Oost- en West Vlaanderen
 • Regio Limburg, Antwerpen, Mechelen & Brussel

Deelplatform EMB

sla link op in klembord

Kopieer

Op vraag van heel wat deelnemers aan de werkgroep EMB ontstond het deelplatform EMB. Dit platform wil aan onderwijsprofessionals die werken met en voor leerlingen met EMB een ontmoetingsplaats, leerplaats en deelplatform bieden. Via de chatfunctie kunnen ze in gesprek gaan met mekaar over specifieke thema’s, informatie online plaatsen en vragen, ervaring en ideetjes uitwisselen. In een aparte map plaatsen we geregeld bestanden ter ondersteuning van onze onderwijspraktijk en de verslagen en gebruikte documenten van de delende netwerken worden hier ook op geplaatst.

Wil je lid worden van dit deelplatform? Stuur een e-mail naar Michelle Verreydt.

Hospiteren in een school met EMB werking

sla link op in klembord

Kopieer

Wil je een schoolbezoek brengen aan een andere school met een EMB werking?

Neem contact op met je regionale schoolbegeleider of Michelle Verreydt.

Andere bronnen

sla link op in klembord

Kopieer

Websites

sla link op in klembord

Kopieer

Multiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen.
Het richt zich tot iedereen die als hulpverlener, familielid of vrijwilliger betrokken is bij personen met ernstige meervoudige beperkingen. Het wil door ontwikkeling en verspreiding van kennis en expertise een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning van personen met ernstige meervoudige beperkingen.

Mensen met ernstig meervoudige beperkingen zijn 24 uur per dag afhankelijk van anderen en hebben weinig mogelijkheden om regie te ervaren over hun eigen leven. Juist daarom is ook kennis over seksualiteit belangrijk evenals handreikingen om met die seksualiteit om te gaan.

Het platform ‘Ik ga EMB’ is een digitale ontmoetingsplek voor personen met EMB en hun ouders, begeleiders en leerkrachten. Je vindt hier inspiratie voor activiteiten op maat en om alle mogelijkheden van personen met EMB te Benutten.

Het platform EMG

Het platform EMG is een Nederlands onafhankelijk kennisnetwerk voor en door iedereen die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Contact

Els Van Schelvergem
pedagogisch begeleider
   02 507 08 07
   0474 68 98 91
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio