Eigendomssituaties

Eigendomssituaties slaan op de verschillende juridische situaties waarop een bestuur zich verhoudt tot zijn schoolgebouwen en-infrastructuur. Ten eerste kan je als bestuur een zakelijk recht hebben op een gebouw of grond. In de context van onderwijs is dat zakelijk recht erg belangrijk. Het hebben van een zakelijk recht op het goed waar je bouwwerken plant, is immers een absolute voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidiëring door AGION. Dat betekent concreet dat je als schoolbestuur zelf eigenaar moet zijn of over een erfpacht- of opstalrecht moet beschikken. Ten tweede kan je een gebouw of grond ook huren, daarvoor kan je dan eventueel huursubsidies aanvragen bij AGION.

Eigendom

Erfpacht

Opstalrecht

Huur

Voorwaarden zakelijk recht AGION

Contact

Aline Goeman
stafmedewerker
02 507 06 90
Dirk Vanstappen
directeur
0497 42 43 58
×
Kijkt als...
Niveau
Regio