Als schoolbestuur kan je een zakelijk recht hebben op het perceel waar je bouwwerken plant. Het hebben van een zakelijk recht is een noodzakelijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidiëring door AGION. Dat betekent concreet dat je als schoolbestuur zelf eigenaar moet zijn of over een erfpacht- of opstalrecht moet beschikken. Het is ook mogelijk om een gebouw of grond te huren als schoolbestuur. Dan beschik je over een persoonlijk recht waarvoor je eventueel huursubsidies kan aanvragen bij AGION.

Eigendomsrecht

Recht van erfpacht

Opstalrecht

Huur

Voorwaarden zakelijk recht AGION

Professionalisering

Contact

Kristof Verduyckt
stafmedewerker
   02 507 07 29
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio