Activerende werkvormen

We bezorgen je een selectie van de werkvormen van de site van steunpunt gok op basis van hun inzetbaarheid in de lessen Duits. De aparte fiches vind je hier ook terug.

De selectie is zeker niet exhaustief en nog veel minder richtinggevend of limitatief: er worden gewoon wat concrete ideeën voor mogelijke toepassingen aangereikt, meer niet. De voorbeelden beogen niet een bepaalde doelgroep, maar zijn soms wel toegespitst op eerder zwakke of vrij sterke lesgroepen.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio