Prioriteiten bepalen en actieplan maken

Op basis van gesprekken en een bevraging komen we tot prioriteiten, doelen en SMART-acties. We doen dit in co-creatie met een team van de school bestaande uit schoolleiders, leraren, technisch en pedagogisch ICT-coördinatoren.

Het verdere verloop van het begeleidingstraject neemt  de school op in een actieplan. Het actieplan richt zich op het bereiken van de aangeduide prioriteiten met kortetermijnacties en heeft daarbij aandacht voor verduurzaming. De projectmedewerker(s) ondersteunen scholen bij het vinden professionaliseringsinitiatieven. De evolutie in de digitale vaardigheden van leerlingen is een belangrijke indicator voor het succes van het actieplan.

De projectmedewerkers van DigX gaan in co-creatie met de pilootschool op zoek naar het best mogelijke professionaliseringsinitiatief om de digitale competenties van de leraren te verhogen met als einddoel het verhogen van de digitale competenties bij de leerlingen.

Een professionaliseringsinitiatief zien we breed. Kenmerken van een professionaliseringsinitiatief zijn:

 • weg van de werkplek (offsite) versus op de werkplek (onsite)
 • traditioneel (bv. cursus) versus innovatief (bv. coachingtraject)
 • kortdurend versus langdurend
 • individueel versus collectief
 • on-line (digitale toepassing) versus in-person (face-to-face)
 • ...

We sommen een aantal professionaliseringsinitiatieven op:

 • schoolinterne en/of -externe leernetwerken
 • inroepen van expertise
 • peer teaching
 • kortlopende opleiding (studiedag, voordracht, workshop...)
 • langlopende opleiding (cursus)
 • toepassen (goede) praktijkvoorbeelden
 • informele leeractiviteit (boek, documenten...)
 • onderwijsconferentie
 • mentoring en/observatie
 • coaching van collega’s
 • observatiebezoek aan een andere school
 • lerarenbeurs
 • ICT-paspoort
 • ...

Enkele kenmerken van effectieve professionalisering:

 • Is gefocust op curriculuminhoud: de professionalisering wordt gekoppeld aan specifieke curriculuminhoud, met een link naar de klascontext van leraren en vakdidactiek.
 • Omvat actief leren: actief leren betrekt leraren rechtstreeks bij het ontwerpen en uitproberen van onderwijsstrategieën, waardoor ze de mogelijkheid krijgen om dezelfde stijl van leren te volgen die zij voor hun studenten ontwerpen. Dit wijkt af van de traditionele nascholing die op lezingen is gebaseerd en geen directe verbinding heeft met de klascontext en leerlingen van de leraren.
 • Ondersteunt samenwerking: hoogwaardige professionalisering creëert ruimte voor leraren om ideeën uit te wisselen en samen te werken. Door samen te werken, kunnen leraren gemeenschappen creëren die de cultuur en werkwijze van hun hele vakgroep, school en/of scholengemeenschap positief veranderen.
 • Gebruikt voorbeelden van goede praktijken: voorbeelden van goede praktijken bieden leraren een duidelijk beeld van waar er naartoe wordt gewerkt. 
 • Voorziet coaching en ondersteuning door experten: een coach/expert deelt expertise over inhoud en evidence-based werkwijzen, rechtstreeks gericht op de individuele behoeften van leraren.
 • Omvat feedback en reflectie: er is tijd voor leraren om na te denken over, input te ontvangen over en wijzigingen aan te brengen in hun praktijk. Feedback en reflectie helpen leraren om zorgvuldig de expertvisies op de praktijk te volgen.
 • Is een volgehouden traject: leerkrachten hebben voldoende tijd om te leren, oefenen, implementeren en nadenken over nieuwe strategieën die veranderingen in hun praktijk vergemakkelijken.
  (bron: Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., Gardner, M. (2017). Effective Teacher Professional Development.)

×
Kijkt als...
Niveau
Regio