Begeleidingstraject

DigX staat voor Digitaal eXcelleren. We helpen mee met het bouwen van digitale scholen. Het einddoel is het verhogen van de digitale vaardigheden van de leerlingen. Een belangrijke schakel om het einddoel te bereiken zijn de leraren.

Een aantal pilootscholen nemen deel aan het project DigX. Het doel van het project is het (versneld) realiseren van digitale competenties en mediawijsheid, met inbegrip van cybersecurity, bij de leerlingen. Om dit doel te bereiken ontwikkelen en doorlopen we samen met de school een duurzaam begeleidingstraject om de nodige competenties te ontwikkelen bij de betrokken leerkrachten.

Alle stappen binnen dit pilootproject gebeuren in co-creatie met het kernteam van de school. Het is dus volledig op maat van én op basis van de noden van de school.

De begeleidende organisatie start het begeleidingstraject met een intakegesprek. Het gesprek heeft als doel zicht te krijgen op de visie, werking, noden en gewenste situatie van de school. Na het intakegesprek bevraagt (scant) de school de leerlingen en betrokken leerkrachten met SELFIE en/of Digisnap (of een gelijkaardig bestaand meetinstrument). De basis van deze meetinstrumenten is het DigComp(Edu)-kader. Ook het ICT-beleidsplan (indien aanwezig) wordt bekeken.

Op basis van de verkregen informatie bepalen de partijen samen de prioriteiten, doelen en SMART-acties. De acties neemt de school op in een actieplan. Het actieplan richt zich op het bereiken van de aangeduide prioriteiten met kortetermijnacties en heeft daarbij aandacht voor verduurzaming. De projectmedewerker(s) ondersteunen scholen bij het uitrollen van het actieplan en eventueel het opstellen van een professionaliseringstraject met aandacht voor peer learning. De evolutie in de digitale vaardigheden van leerlingen is een belangrijke indicator voor het succes van het actieplan.

We zetten een focusgroep in om het effect van de professionaliseringen te meten op de werkvloer. Een focusgroep (ook wel focusgroep-interview genoemd) is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij een groep mensen wordt samengebracht om te discussiëren over een vooraf bepaald onderwerp. Een focusgroep is dus een soort interview waaraan meerdere respondenten tegelijkertijd deelnemen.

Aan het einde maakt de school opnieuw een actieplan op waarbij acties worden gedefinieerd die het kernteam, zonder begeleiding, zal uitvoeren.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio