Actie

Het doel van de fase Actie van het DigX traject is de uitrol van het actieplan binnen de school.

Het actieplan richt zich op het bereiken van de aangeduide prioriteiten met kortetermijnacties en heeft daarbij aandacht voor verduurzaming.

Het begeleidingstraject eindigt met (indien nodig) een bijgestuurd ICT-beleid met bijzondere aandacht voor het realiseren van digitale vaardigheden en mediawijsheid bij leerlingen.

We zetten een focusgroep in om het effect van de professionaliseringen te meten op de werkvloer. Een focusgroep (ook wel focusgroep-interview genoemd) is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij een groep mensen wordt samengebracht om te discussiëren over een vooraf bepaald onderwerp. Een focusgroep is dus een soort interview waaraan meerdere respondenten tegelijkertijd deelnemen.

Aan het einde maakt de school opnieuw een actieplan op waarbij acties worden gedefinieerd die het kernteam, zonder begeleiding, zal uitvoeren.

Contact

Peter Declerck
pedagogisch begeleider
   02 507 07 98
   Kathleen Rymen
   pedagogisch begeleider
     +499245943
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio