Bestuurszaken: vzw als rechtspersoon

De medewerkers van het team 'Bestuurszaken: vzw als rechtspersoon' ondersteunen je graag wat de volgende domeinen betreft:

Vzw als rechtspersoon: vzw-wetgeving, statuten,
vzw-organisatie, vzw-werking, vzw-levenscyclus (oprichting,
fusie, ontbinding, vereffening)
Sarah CLAEYS
Mathias DE BAETS
02 507 06 44
02 507 07 97
Zakelijke en persoonlijke rechten: eigendom, erfpacht,
opstal, verhuur, gebruik, uitlenen…
Mathias DE BAETS 02 507 07 97
Aansprakelijkheden: burgerlijke en strafrechterlijke 
aansprakelijkheden van de leden van de
hiërarchische lijn en van de vzw als rechtspersoon
Sarah CLAEYS
Mathias DE BAETS
02 507 06 44
02 507 07 97
Openbaarheid van bestuur
(behalve personeels- en leerlingendossiers)
Sarah CLAEYS 02 507 06 44
Auteursrechten: toepassing van auteursrechten
op school, onderwijsuitzonderingen, vergoedingen
Sarah CLAEYS
Mathias DE BAETS
02 507 06 44
02 507 07 97
Onderwijsbemiddeling en conflictbeheersingsbeleid
(schoolbestuur & personeel)
Sarah CLAEYS 02 507 06 44
Contractenrecht Mathias DE BAETS 02 507 07 97

Contact

Sandra Decombel
coördinator
   02 507 07 74
   Dirk Vanstappen
   directeur
     0497 42 43 58
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio