Bestuurszaken: Onderwijsorganisatie en -strategie

  • Bestuurszaken: Onderwijsorganisatie en -strategie

De medewerkers van het team 'Bestuurszaken: Onderwijsorganisatie en -strategie' ondersteunen je graag wat de volgende domeinen betreft:

Samenwerking tussen scholen en schoolbesturen –
Optimaliseren & Verbinden van besturen &
scholengemeenschappen
Isabelle DOBBELAERE
Nele BERGHMANS
02 507 06 24
02 507 07 26
Onderwijsplanning - programmatie en rationalisatie:
oprichten van studierichtingen, herschikking van
studieaanbod, herstructurering van onderwijsinstellingen,
wijziging samenstelling scholengemeenschappen…
Isabelle DOBBELAERE 02 507 06 24
Zonaal leerlingenvervoer Isabelle DOBBELAERE 02 507 06 24  
Capaciteit Isabelle DOBBELAERE
Katrien DE VEUSTER
02 507 06 24
02 529 04 22
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio