Financieel beheer

Bij de medewerkers van het team ‘Financieel beheer’ kun je terecht voor vragen rond:

Boekhouding:boekhoudkundige verplichtingen van vzw’s,
VSKO-modellen boekhouding, bedrijfsrevisor, bedrijfsaudit,
ABKO …
Trui VERMEERSCH
Bernadette MAERTENS
02 507 06 56
02 507 06 72
Werkingsmiddelen en verificatie Trui VERMEERSCH
Bernadette MAERTENS
02 507 06 56
02 507 06 72
Commissie zorgvuldig bestuur: eerlijke concurrentie,
handelsactiviteiten, reclame, sponsoring …
Trui VERMEERSCH
Bernadette MAERTENS
02 507 06 56
02 507 06 72
Financiële planning: planning, (meerjaren)begroting,
beleggingen
Trui VERMEERSCH
Bernadette MAERTENS
02 507 06 56
02 507 06 72
Fiscaliteit: BTW, onroerende voorheffing,
patrimoniumtaks …
Trui VERMEERSCH
Bernadette MAERTENS
02 507 06 56
02 507 06 72
Financieringsmethoden: (in)crowdfunding, leningen,
projectfinanciering …
Trui VERMEERSCH
Bernadette MAERTENS
02 507 06 56
02 507 06 72

×
Kijkt als...
Niveau
Regio