De medewerkers van de dienst Bestuur & organisatie ondersteunen bestuurders en directieleden van alle onderwijsniveaus in een brede waaier van bestuurs- en beleidsgerelateerde domeinen. Zowel voor vragen rond infrastructuur en financiën als rond de privacywetgeving, databeheer, onderwijsplanning, vzw-wetgeving, overheidsopdrachten, sociale verkiezingen enzovoort, kunnen onze leden bij hen terecht. Sommige medewerkers werken breed voor meerdere domeinen, andere medewerkers hebben zich gespecialiseerd in één of enkele specifieke domeinen.
Dirk Vanstappen stuurt als directeur de Dienst Bestuur & organisatie aan. Sandra Decombel is administratief coördinator van de dienst.
Het algemene telefoonnummer van onze dienst is 02 529 04 09. De telefoonnummers van de medewerkers vind je telkens naast de naam van de medewerker.

Bestuurszaken: vzw als rechtspersoon

Aansprakelijkheden, auteursrechten, onderwijsplanning, kwaliteitsvol besturen, onderwijsbemiddeling, BOS, scholengemeenschappen en vzw's

Overheidsopdrachten

Bestuurszaken: Onderwijsorganisatie en -strategie

BOS en kwaliteitsvol besturen

Financieel beheer

Boekhouding, werkingsmiddelen, financiële planning, fiscaliteit, zorgvuldig bestuur

Infrastructuur

AGION, contractenrecht, DBFM, huisvestingsbeleid, patrimoniumbeheer, zakelijke rechten

Welzijn op het werk

Alle domeinen van de wet Welzijn op het Werk

Databeheer en GDPR

Databeheer, onderwijsplanning, GDPR, leerlingenvervoer, telgegevens

Contact

Sandra Decombel
coördinator
   02 507 07 74
   Dirk Vanstappen
   directeur
     0497 42 43 58
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio