BOS en kwaliteitsvol besturen

Bij de medewerkers van het team ‘BOS en kwaliteitsvol besturen’ kun je terecht voor al je vragen rond:

Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting: BOS,
ondersteuning procesbegeleiding BOS
Nele BERGHMANS
Peter PETERS
02 507 07 26
02 507 07 82
Kwaliteitsvol besturen – bestuurskracht ontwikkelen:
instrumentarium kwaliteitsvol besturen,
vorming voor besturen, vorming voor kandidaat-
en startende bestuurders
Nele BERGHMANS
Peter PETERS
02 507 07 26
02 507 07 82

Contact

Sandra Decombel
coördinator
   02 507 07 74
   Dirk Vanstappen
   directeur
     0497 42 43 58
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio