Crisisteam

  Het crisisteam bestaat uit een aantal personen die de bevoegdheid hebben om op te treden tijdens een crisis. Het crisisteam:

  • houdt zich bezig met het oplossen van de crisis;
  • verdeelt de taken tijdens een crisis;
  • delegeert taken;
  • is verantwoordelijk voor de communicatie tijdens een crisis.

  Dat team heeft als taak de stabiliteit te herstellen en te bewaren in de school. Er is geen standaard voor het samenstellen van het crisisteam, omdat dat sterk samenhangt met de organisatie van en de taakverdeling binnen de school.

  Een belangrijk criterium is dat de samenstelling van het crisisteam zo is dat er beslissingen genomen kunnen worden. Daarom neemt de directeur de leiding op zich. Dat wil niet zeggen dat de directeur straks alles zelf moet doen. Hij kan taken delegeren, maar wordt wel steeds van alle acties op de hoogte gehouden.

  Voor de contacten met de pers duid je best een aparte woordvoerder aan. In eerste instantie zal hij/zij de externe communicatie verzorgen. Overigens organiseert en beheert de aangeduide verantwoordelijke de crisiscommunicatie. Hij/zij omschrijft naar welke doelgroepen er gecommuniceerd moet worden en via welke mediakanalen. Later kan ook de directeur de pers te woord staan.

  Verder kunnen volgende personen als lid van het crisisteam opgenomen worden:

  • personeel met een speciale training (EHBO)
  • de preventieadviseur
  • de leerlingenbegeleider
  • een lid van het schoolbestuur
  • een CLB-medewerker
  • externe leden (bv. politie, slachtofferhulp, psycholoog)
  • een pastoraal werker
  • een lid van het ondersteunend personeel

  Ook in de scholengemeenschap kunnen specialisten aanwezig zijn die een plaats hebben in het crisisteam van een individuele school. De samenstelling van het crisisteam kan naargelang de aard van de crisis verschillen.

  Leden van het crisisteam zijn voor leerlingen, ouders en personeelsleden makkelijk aanspreekbaar en bereikbaar. Ideaal zou zijn dat het crisisteam over een apart lokaal (het crisiscentrum) beschikt dat zowel voor de leden als voor de andere betrokkenen gemakkelijk bereikbaar is.

  Dit lokaal is uitgerust met de nodige communicatiemiddelen (een telefoonnummer dat bekend is bij alle personeelsleden en politie). Vanzelfsprekend is daar ook een exemplaar en een back-upversie van het crisisdraaiboek aanwezig.

  Je dient er rekening mee te houden dat de directeur of een ander lid van het crisisteam tijdens de crisis niet beschikbaar kan zijn, bijvoorbeeld wegens ziekte. Het is daarom belangrijk dat je vooraf voor elk van hen een geschikte vervanger aanduidt. Er worden ook afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de directeur of zijn vervanger indien zich een crisis tijdens de vakantie of het weekend voordoet.

  De leden van het crisisteam, samen met de taken die ze opnemen, worden expliciet met naam, adres en telefoonnummer opgenomen in het crisisdraaiboek.

  Contact

  Katrien Bressers
  pedagogisch begeleider
    02 507 07 25
    +32486897733
    Jan Coppieters
    pedagogisch begeleider
      02 507 07 87
      Pieter-Jan Crombez
      stafmedewerker
        0473 11 78 59
        ×
        Kijkt als...
        Niveau
        Regio