Algemene info

Crisissituaties zorgen voor gevoelens van stress, machteloosheid en verslagenheid. Juist dan is een adequate handelswijze van groot belang. De manier waarop je communiceert voor, tijdens en na een schokkende gebeurtenis is heel bepalend voor de reacties, de verwerking van trauma’s en het herstel van het gewone leven. Je vindt hier informatie over crisissen en de wijze waarop je als school of internaat kunt reageren.

Vaak worden er van beheerders, directeurs (in deze tekst omschrijven we ook beheerders als directeurs) en personeelsleden op zo’n moment inspanningen verwacht die van een totaal andere orde zijn dan het dagelijkse werk. Het gaat om situaties die met veel stress en emoties gepaard gaan. Dat ondermijnt het vermogen tot efficiënt handelen. Bovendien kijkt de pers en de buitenwereld mee en kan de school (deze tekst is ook toepasbaar op internaten) behoorlijk onder druk staan door belangstelling.

Wanneer vooraf duidelijk is wie welke taak uitvoert bij een crisis, zullen de interventie en de communicatie veel efficiënter en doelbewuster verlopen. Daarom heeft elke school best een crisisdraaiboek en een communicatieplan die onderdeel zijn van het globale communicatieplan van de school. Die zullen ertoe bijdragen dat de focus blijft liggen op de veiligheid van alle betrokkenen, dat de gevolgen van de crisis tot een minimum beperkt worden en dat er geen energie verloren gaat aan het beantwoorden van een schuldvraag.

Een school staat er voor, tijdens en na een crisissituatie niet alleen voor. Op provinciaal, stedelijk en gemeentelijk niveau bestaan veelal noodplannen, die ook tijdens een crisis op school in werking kunnen treden. Sommige scholengemeenschappen beschikken zelf over crisisdraaiboeken. Ook het CLB is in omstandigheden van crisis vaak een nabije partner. Voor een school zelf aan het ontwerpen van een crisisdraaiboek begint, is het belangrijk om dit netwerk in kaart te brengen.

Scholen of internaten die in dergelijke situaties steun wensen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zoals bij het uitschrijven van een perscommuniqué, bij de schriftelijke communicatie naar ouders en leerlingen, bij de procedurele uitwerking van maatregelen ten aanzien van daders/slachtoffers … kunnen hiervoor contact opnemen met Dienst Lerenden.

Daarnaast kunnen scholen of internaten voor het beleggen en organiseren van een persconferentie of vragen in verband met het omgaan met de media een beroep doen op Pieter-Jan Crombez, woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, tel: 0473 11 78 59.

Contact

Katrien Bressers
pedagogisch begeleider
   02 507 07 25
   +32486897733
   Jan Coppieters
   pedagogisch begeleider
     02 507 07 87
     Pieter-Jan Crombez
     stafmedewerker
       0473 11 78 59
       ×
       Kijkt als...
       Niveau
       Regio