Onderwijsaanpak

Dé onderwijsaanpak die werkt voor elke leerling met autisme bestaat niet. Het vraagt maatwerk. De basis is een autismevriendelijke omgeving creëren op school, in de klas of leefgroep, tijdens de speeltijd of in de werkomgeving. 
Voor elke leerling met autisme bekijken we dan wat werkt en wat aansluit bij zijn onderwijs- en opvoedingsbehoefte, zijn ondersteuningsnood. Dit proces resulteert in een aanpak op maat. Enerzijds door een afgestemde omgeving te creëren, de context te verduidelijken, anderzijds door de leerling met autisme met zijn sterktes en noden te leren omgaan.

Autismevriendelijke omgeving

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen met autisme komen tot leren, leven, werken en spelen in een autismevriendelijke omgeving. Bij het creëren van een autismevriendelijke school, klas, leefgroep, werkomgeving denken we na over de manier waarop kan rekening gehouden worden met de specifieke onderwijs-n en opvoedingsbehoeften en kwetsbaarheden van de leerlingen. 
We merken dat zo'n omgeving ook andere leerlingen ten goede komt.

Hoe word je een autismevriendelijke school?

 • Geef mensen wat extra tijd en heb geduld.
 • Respecteer de eigenheid van elke leerling.
 • Deel je kennis over autisme met collega’s, ouders en leerlingen.
 • Heb aandacht voor transitiemomenten (bijvoorbeeld: andere klas, overgang kleuter, lager, secundair, hoger onderwijs/tewerkstelling).
 • Stel een persoonlijke mentor of coach voor de leerling met autisme aan.
 • Zorg voor een aanspreekpunt voor de ouders.
 • Creëer omgevingsaanpassingen gericht op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften, bijvoorbeeld een rusthoek op de speelplaats.
 • Geef aandacht aan het ondersteunen en ontwikkelen van executieve functies (plannen, organiseren, starten/stoppen, zichzelf inschatten, emotieregulatie…)
 • Maak transparante en duidelijke afspraken en regels.
 • ...

Meer infomatie over het logo Autismevriendelijk zijn, vind je op de website van Sterkmakers in autisme.
Neem contact op met wij@autisme.be. Je ontvangt dan voor 5 euro een informatiepakket.

Meer inspiratie bij het ontwikkelen van een autismevriendelijke school vind je in de toolbox autism van de Schotse overheid.

Breed kijken naar leerlingen met autisme

sla link op in klembord

Kopieer

Om maatwerk te kunnen bieden, is het nodig om een goede beeldvorming van de leerlingen te maken. Waarin blinken ze uit? wat is moeilijk voor hen? Wat brengt hen tot rust? Wat zijn stressuitlokkers? ...

AutismeCentraalMethodiek

sla link op in klembord

Kopieer

De AutismeCentraalMethodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding. Aan de hand van zes kernbegrippen die je gemakkelijk kan onthouden als je de eerste zes letters van het alfabet kent, helpt de methodiek je om een autismevriendelijke school-, leefgroep-, thuis- of werkomgeving te creëren. Het is geen methode, geen standaardpakket dat je zal zeggen wat je wel en niet moet doen. Het is geen wondermiddel dat alle moeilijkheden magisch uit de wereld zal helpen. Het is een duidelijk overzicht dat je doet inzien waar kansen liggen.

De AutismeCentraalMethodoek werd volledig uitgewerkt in de publicatie 'Autisme Centraal, Methodiek voor ouders en begeleiders, Kobe Vanroy, Acco 2018'.

Om op klassenraden of MDO's het paneel als een kijkwijzer te gebruiken, werd die aangevuld met kernwoorden die je naar specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften leiden.

Ondersteuningsmatrix Autisme-revised (OM ASS-R)

sla link op in klembord

Kopieer

De CSA (Centrale stuurgroep autisme) ontwikkelde in 2017 een nieuwe versie van de Ondersteuningsmatrix Autisme (OM ASS-R). Het is een document dat je op basis van zes parameters samen met collega's laat reflecteren over de ondersteuningsnoden en onderwijsbehoeften van jouw leerlingen met autisme of een vermoeden van autisme, de klasgroep of het team. Om het onderwijsaanbod meer op maat van jouw leerlingen te organiseren, worden in het zorgcontinuüm aanpassingen, ondersteuning en doelen voor de leerling, zijn groep of de leraren/therapeuten genoteerd.

Probeer de ondersteuningsmatrix uit in jouw school met behulp van deze documenten.

Ondersteunende materialen

sla link op in klembord

Kopieer

Autisme en stage/werk

sla link op in klembord

Kopieer

Deze materialen kunnen inspirerend zijn bij het uitwerken van een traject op maat.

 • MELBA is een referentiekader bij het kijken naar, vastleggen van en communiceren over arbeidscapaciteiten, arbeidsmogelijkheden en passendheid van werkplekken.
 • Autismewegwijzer Nederland autisme en werk gaat over de invloed van autisme op het dagelijks leven. De Autismewegwijzer is gemaakt voor en door mensen met autisme.
 • De schoolverlatersagenda is een website die je wegwijs maakt: inschrijven bij de VDAB, een ziekenboekje aanvragen, vacatures zoeken, op sollicitatiegesprek gaan ...
 • Talent telt toolkit bestaat uit acht fiches: wat is autisme, aandachtspunten in de begeleiding, oriëntatie naar de werkvloer, voorbereiding naar de werkvloer, coaching van de cliënt, coaching van de werkgever en coworkers en nazorg en werkbehoud. De onderdelen zijn zo geschreven dat ze gemakkelijk apart te raadplegen zijn.
 • Autiwerkt is een onderdeel van het pilootproject ‘autisme, stage en tewerkstelling’ van het departement Onderwijs en Tewerkstelling dat in 2007 door middel van subsidiëring door de Nationale Loterij tot stand kwam.
 • De website KABAS is ontwikkeld om jongeren te ondersteunen bij transitiemomenten, de website reikt informatie, hulpmiddelen, links en tips voor jongvolwassenen met Autisme.

Contact

Katrien Bressers
pedagogisch begeleider
   02 507 07 25
   +32486897733
   Jana Gastmans
   pedagogisch begeleider
     0486 58 70 20
     Annemie Jennes
     stafmedewerker
       02 507 06 25
       Els Van Schelvergem
       pedagogisch begeleider
         02 507 08 07
         0474 68 98 91
         ×
         Kijkt als...
         Niveau
         Regio