Meer weten?

Hier vind je het aanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op vlak van autisme-ondersteuning. Daarnaast vind je ook een overzicht van enkele informatieve website en verwijzingen naar goede geschreven bronnen.

Advies en coaching

sla link op in klembord

Kopieer

Vragen over een leerling of leerlingengroep?

sla link op in klembord

Kopieer

Dienst Lerenden- contactpersoon: Jana Gastmans of een collega

Thema's: zorgbeleid, evaluatie en studiebekrachtiging, welbevinden van leerlingen, onderwijsloopbaanbegeleiding ...
Subthema's: attestering, onderwijsloopbaan, stage, aanpassen lesprogramma ...

Klas- of schoolwerking

sla link op in klembord

Kopieer

Neem contact met Jana Gastmans of een collega van dienst lerende voor leerlingen met autisme in het gewoon onderwijs.
Neem contact met Els Van Schelvergem of een collega van Team buitengewoon onderwijs voor leerlingen met autisme in het buitengewoon onderwijs.

Hospiteren in een type 9 - school

sla link op in klembord

Kopieer

Wil je een schoolbezoek brengen aan een andere type 9-school?

Neem contact met een school in je buurt (scholenzoeker), je schoolbegeleider of Els Van Schelvergem.

Je kunt eventueel ook bij één van de leden van de Centrale Stuurgroep Autisme (CSA) terecht. Mail daarvoor naar de contactpersoon van de CSA: Els Van Schelvergem.

Lerende en delende netwerken

sla link op in klembord

Kopieer

Lerende netwerken

sla link op in klembord

Kopieer

Is er een thema waarrond je graag wilt uitwisselen in een lerarennetwerk met andere type 9- scholen of ondersteuningsnetwerken? Mail gerust naar Els Van Schelvergem of Jana Gastmans. In samenspraak met collega's en de Centrale stuurgroep Autisme (CSA) bekijken we wie deze vraag opneemt. Daarna wordt dit netwerk regionaal of Vlaanderenbreed bekend gemaakt via de nieuwsbrief.

De lerende netwerken die doorgaan dit schooljaar, vind je op het tabblad professionalisering.

Delend netwerk online met inspiratie en informatie van en voor elkaar

sla link op in klembord

Kopieer

Vanuit de nascholing en het lerend netwerk is een deelplatform ontstaan. Hier kunnen deelnemers via de chatfunctie vragen lanceren en naar antwoorden zoeken. Je vindt er materiaal ter inspiratie.

Wil je lid worden van deze groep? Mail gerust naar Els Van Schelvergem of Jana Gastmans.

Vormingsaanbod vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Op het tabblad professionalisering vind je het aanbod voor dit schooljaar.

Voorbije schooljaren

sla link op in klembord

Kopieer

 Thema’s

sla link op in klembord

Kopieer

 • Autisme en gedrag - Gedragsproblemen en agressie bij leerlingen met autisme: begrijpen en aanpakken?
 • Autisme en hechting
 • Autisme en kleuter
 • Autisme en gesprekstechnieken
 • Autisme en zintuiglijke ontwikkeling
 • Autisme en stage
 • Autisme en uitstelgedrag
 • Concrete communicatie

Heb je vragen over deze vormingen? Neem contact met Els Van Schelvergem.

Trajectbegeleiding

sla link op in klembord

Kopieer

Teamgebonden

sla link op in klembord

Kopieer

Neem contact met Els Van Schelvergem of Jana Gastmans. Samen bekijken we wat haalbaar is en past binnen jouw context.

Informatie

sla link op in klembord

Kopieer

Partner in vormingen

sla link op in klembord

Kopieer

Sterkmakers in Autisme
De trainingen zijn telkens meerdaagse bijeenkomsten die theorie en praktijk verbinden. Ze zijn allemaal gebaseerd op actuele kennis over autisme en het voorspellende brein, maar ook erg gericht op de praktijk. De trainers, Peter Vermeulen en Kobe Vanroy, hebben een jarenlange ervaring in het werken met mensen met autisme en in het geven van deskundige trainingen, in binnen- en buitenland.

Huis Helder, thuis in verheldering
Zij bieden cursussen aan voor wie werkt met mensen voor wie communiceren niet vanzelfsprekend verloopt.
Naast hun life en online cursusaanbod, kun je je ook inschrijven voor hun nieuwsbrief met gratis kadootjes (artikels en info) en podcast.

Autisme Centraal heeft een uitgebreid eigen vormingsaanbod om o.a. de AutismeCentraalMethodiek verder te verdiepen.

Boekenaanbod

sla link op in klembord

Kopieer

Sterkmakers in Autisme heeft een goed uitgebouwd informatiecentrum en bibliotheek.

Relevante websites

sla link op in klembord

Kopieer

Participate-autisme.be wil een referentie zijn voor iedereen die op zoek is naar duidelijke informatie over autisme. De website is thematisch opgebouwd en bevat veel beeldmateriaal.

Autisme Centraal
Hun missie is de wereld autismevriendelijker te maken. Dat doen ze door te informeren, te inspireren en op te leiden.

Sterkmakers in autisme, voor iedereen die streeft naar volwaardige inclusie van mensen met autisme.
De sterkmakers in autisme sensibiliseren en informeren via activiteiten waarin je kennis maakt met autisme en wat dat autisme met zich meebrengt. Omdat niet iedereen op dezelfde manier informatie verwerkt, bouwen ze aan een gevarieerd aanbod van sterkmakende activiteiten. Betrouwbare en toegankelijke informatie over autisme, concreet en met een knipoog.  tijdschrift Sterk  - informatiecentrum en bibliotheek

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen. VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden.

De thuisbegeleidingsdiensten autisme hebben samen de Liga Autisme Vlaanderen opgericht, met als doel de samenwerking te formaliseren en de krachten (nog meer) te bundelen. Het behoort tot de taak van de Liga Autisme Vlaanderen om de professionele, autismespecifieke hulpverlening te versterken, zowel op vlak van beleid als op vlak van uitvoering.

SENZO vzw is een non-profitorganisatie voor personen met een functiebeperking, hun naaste familieleden en zorgverleners. Onze werking is informerend, adviserend, ondersteunend en sensibiliserend. De missie van SENZO is een kwaliteitsvol ondersteuningsaanbod voor zorgvragers met een migratieachtergrond. Hun project ASSMA 'Autismespectrumstoornis bij gezinnen met een migratieachtergrond' omvat het activiteitenaanbod dat Senzo organiseert voor personen met autismes en hun naasten.

Naar een autismevriendelijk Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Het rapport Naar een autismevriendelijk Vlaanderen bracht in 2016 de participatieproblemen van mensen met autisme in kaart en formuleerde op basis daarvan verschillende aanbevelingen. In 2017 lanceerde de regering het 'Verhoogde participatiekansen voor personen met autisme creëren. Strategisch plan'. In 2018-2019 werd dit geconcretiseerd in het Vlaams Actieplan Autisme, waarvoor 800.000 euro werd uitgetrokken. Daarin is financiering voorzien voor het ondersteunen van praktijkgericht onderzoek naar interventies voor personen met autisme en hun familie. Op de website Academische Werkplaats Autisme vind je hierover meer informatie.

Contact

Katrien Bressers
pedagogisch begeleider
   02 507 07 25
   +32486897733
   Jana Gastmans
   pedagogisch begeleider
     0486 58 70 20
     Annemie Jennes
     stafmedewerker
       02 507 06 25
       Els Van Schelvergem
       pedagogisch begeleider
         02 507 08 07
         0474 68 98 91
         ×
         Kijkt als...
         Niveau
         Regio