Meer weten?

Hier vind je het aanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op vlak van autisme-ondersteuning. Daarnaast vind je ook een overzicht van enkele informatieve website en verwijzingen naar goede geschreven bronnen.

Lerende en delende netwerken

sla link op in klembord

Lerende netwerken 2022-2023

sla link op in klembord

Lerend netwerk autisme en psychosociaal welzijn 
(voor deelnemers van de vorming van 30/11/2021- Emotionele ontwikkeling bij leerlingen met autisme op uitnodiging )
Lerend netwerk autisme: autismecoördinatoren die vorming geven in eigen school
Lerend netwerk autisme in de kleuterklas

Is er een thema waarrond je graag wilt uitwisselen met andere type 9- scholen of ondersteuningsnetwerken?

Mail gerust naar Els Van Schelvergem.

In samenspraak met collega's en de Centrale stuurgroep Autisme (CSA) bekijken we wie deze vraag opneemt. Daarna wordt dit netwerk regionaal of Vlaanderenbreed bekend gemaakt via de nieuwsbrief en de regionale directievergadering.

Delend netwerk online inspiratie en informatie van en voor elkaar

sla link op in klembord

Vanuit de nascholing en het lerend netwerk is een deelplatform ontstaan. Hier kunnen deelnemers via de chatfunctie vragen lanceren en naar antwoorden zoeken. In gedeelde bestanden delen we bruikbare documenten voor de klaspraktijk. 

Wil je lid worden van deze groep? Stuur een e-mail naar els.vanschelvergem@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Advies en coaching

sla link op in klembord

Vragen over een leerling of leerlingengroep?

sla link op in klembord

Dienst Lerenden- contactpersoon: Jana Gastmans of een collega

Thema's: zorgbeleid, evaluatie en studiebekrachtiging, welbevinden van leerlingen, onderwijsloopbaanbegeleiding ...
Subthema's: attestering, onderwijsloopbaan, stage, aanpassen lesprogramma ...

Klas- of schoolwerking

sla link op in klembord

Neem contact met Team buitengewoon onderwijs

Hospiteren in een type 9 - school

sla link op in klembord

Wil je een schoolbezoek brengen aan een andere type 9-school?

Neem contact met een school in je buurt (scholenzoeker), je schoolbegeleider of Els Van Schelvergem.

Je kunt eventueel ook bij één van de leden van de Centrale Stuurgroep Autisme (CSA) terecht. Mail daarvoor naar de contactpersoon van de CSA: Els Van Schelvergem.

Vorming

sla link op in klembord

Eigen vormingen

sla link op in klembord

Teamgebonden

sla link op in klembord

Wil je een vorming voor je team rond één of meerdere letters van de AutismeCentraalMethodiek? Neem contact met Els Van Schelvergem. Samen bekijken we wat haalbaar is en past binnen jouw context.

2022-2023 aanbod individugericht

sla link op in klembord

Autisme wijzer worden

sla link op in klembord

Gedrag begrijpen (ruimere doelgroep)

sla link op in klembord

Voorbije schooljaren

sla link op in klembord

 Thema’s

sla link op in klembord

 • Autisme en gedrag - Gedragsproblemen en agressie bij leerlingen met autisme: begrijpen en aanpakken
 • Autisme en hechting
 • Autisme en kleuter
 • Autisme en gesprekstechnieken
 • Autisme en zintuiglijke ontwikkeling
 • Autisme en stage
 • Autisme en uitstelgedrag
 • Concrete communicatie

Heb je vragen over deze vormingen, neem dan contact met Els Van Schelvergem
 

Weblinks Autisme en .... stage

sla link op in klembord

 • MELBA is een referentiekader bij het kijken naar, vastleggen van en communiceren over arbeidscapaciteiten, arbeidsmogelijkheden en passendheid van werkplekken.
 • Autismewegwijzer Nederland autisme en werk gaat over de invloed van autisme op het dagelijks leven. De Autismewegwijzer is gemaakt voor en door mensen met autisme.
 • De schoolverlatersagenda is een website die je wegwijs maakt: inschrijven bij de VDAB, een ziekenboekje aanvragen, vacatures zoeken, op sollicitatiegesprek gaan ...
 • Talent telt toolkit bestaat uit acht fiches: wat is autisme, aandachtspunten in de begeleiding, oriëntatie naar de werkvloer, voorbereiding naar de werkvloer, coaching van de cliënt, coaching van de werkgever en coworkers en nazorg en werkbehoud. De onderdelen zijn zo geschreven dat ze gemakkelijk apart te raadplegen zijn.
 • Autiwerkt is een onderdeel van het pilootproject ‘autisme, stage en tewerkstelling’ van het departement Onderwijs en Tewerkstelling dat in 2007 door middel van subsidiëring door de Nationale Loterij tot stand kwam.

Informatie en materialen

sla link op in klembord

Partner in vormingen

sla link op in klembord

Sterkmakers in Autisme
De trainingen zijn telkens meerdaagse bijeenkomsten die theorie en praktijk verbinden. Ze zijn allemaal gebaseerd op actuele kennis over autisme en het voorspellende brein, maar ook erg gericht op de praktijk. De trainers, Peter Vermeulen en Kobe Vanroy, hebben een jarenlange ervaring in het werken met mensen met autisme en in het geven van deskundige trainingen, in binnen- en buitenland.

Huis Helder, thuis in verheldering
Zij bieden cursussen aan voor wie werkt met mensen voor wie communiceren niet vanzelfsprekend verloopt.
Naast hun life en online cursusaanbod, kun je je ook inschrijven voor hun nieuwsbrief met gratis kadootjes (artikels en info) en podcast.

Autisme Centraal heeft een uitgebreid eigen vormingsaanbod  om de AutismeCentraalMethodiek verder te verdiepen.

Informatie

sla link op in klembord

Boekenaanbod

sla link op in klembord

Sterkmakers in Autisme heeft een goed uitgebouwd informatiecentrum en bibliotheek.
In de webshop van Autisme Centraal vind je recente boeken en informatie over autisme.

Relevante websites

sla link op in klembord

Participate-autisme.be wil een referentie zijn voor iedereen die op zoek is naar duidelijke informatie over autisme. De website is thematisch opgebouwd en bevat veel beeldmateriaal.

Autisme Centraal
Hun missie is de wereld autismevriendelijker te maken. Dat doen ze door te informeren, te inspireren en op te leiden.

Sterkmakers in autisme, voor iedereen die streeft naar volwaardige inclusie van mensen met autisme.
De sterkmakers in autisme sensibiliseren en informeren via activiteiten waarin je kennis maakt met autisme en wat dat autisme met zich meebrengt. Omdat niet iedereen op dezelfde manier informatie verwerkt, bouwen ze aan een gevarieerd aanbod van sterkmakende activiteiten. Betrouwbare en toegankelijke informatie over autisme, concreet en met een knipoog.  tijdschrift Sterk  - informatiecentrum en bibliotheek

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen. VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden.

SENZO vzw is een non-profitorganisatie voor personen met een functiebeperking, hun naaste familieleden en zorgverleners. Onze werking is informerend, adviserend, ondersteunend en sensibiliserend. De missie van SENZO is een kwaliteitsvol ondersteuningsaanbod voor zorgvragers met een migratieachtergrond. Hun project ASSMA 'Autismespectrumstoornis bij gezinnen met een migratieachtergrond' omvat het activiteitenaanbod dat Senzo organiseert voor personen met autismes en hun naasten.

Kabass is een website met informatie, hulpmiddelen, links en tips voor jongvolwassenen met ASS. Ze vertrekken vanuit zes thema's: studeren, wonen, werken, vrije tijd, relaties en verplaatsen.

Contact

Katrien Bressers
pedagogisch begeleider
02 507 07 25
0486 89 77 33
Annemie Jennes
stafmedewerker
02 507 06 25
Els Van Schelvergem
pedagogisch begeleider
02 507 08 07
0474 68 98 91
×
Kijkt als...
Niveau
Regio