Basisinzichten

Autismespectrumstoornis of kortweg autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die de gehele ontwikkeling diepgaand raakt. Ze heeft een permanent karakter en heeft invloed op alle domeinen van het leven.

Definitie

sla link op in klembord

Kopieer

Autismespectrumstoornis of kortweg autisme is een ontwikkelingsstoornis die een specifiek gedragspatroon beschrijft gebaseerd op twee kenmerken:

  • moeilijkheden in de omgang en communicatie met anderen;
  • een markante stroefheid in gedrag en reactie.

Autisme heeft invloed op alle levensdomeinen in alle levensfasen en vertaalt zich in zwakke én sterke kanten.

Je kunt meer lezen over autisme op de website van de Vlaamse Vereniging Autisme en Participate!

Autismespectrum

sla link op in klembord

Kopieer

Autisme is onzichtbaar en heeft vele gezichten. Elke persoon met autisme is uniek. Omdat autisme zich zo verscheiden en met een verschillende intensiteit toont, bestaat er niet zoiets als typisch autistisch gedrag, maar wel vele varianten in een breed spectrum.

Vandaar dat in de vijfde editie van de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, een handboek dat als standaard gebruikt wordt voor diagnostiek) nog enkel sprake is van een autismespectrumstoornis (ASS). Deze benaming omvat alle mogelijke subtypes als het syndroom van Asperger, PDD-NOS … die men vroeger gebruikte.

Voor de leesbaarheid van de website gebruiken we verder de term autisme.

Autisme in beeld: talenten, noden en uitdagingen

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen met autisme zijn allemaal anders, ieder van hen is uniek. Om elk van hen de juiste begeleiding te geven, is het belangrijk om een goed beeld van hen te krijgen. Wat zijn zijn of haar talenten, specifieke onderwijsbehoeften, opvoedingsnoden en contextaanpassingen en hoe kun je hen hierin ondersteunen? Niet elke oplossing past bij elke leerling met autisme. Betrek de leerling zelf of de ouders om mogelijke aanpassingen of vooropgestelde doelen bij af te toetsen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio