De kracht van wiskunde

We zetten in op sterk wiskundeonderwijs. 

Omgaan met de werkelijkheid

sla link op in klembord

Kopieer

Wiskunde is niet uit onze wereld van vandaag en morgen weg te denken. Je komt wiskunde tegen, als je een broodje koopt, de bus neemt, het weer interpreteert, het nieuws analyseert, apps downloadt, of een spelletje op je tablet speelt. Toch vragen veel leerlingen zich af waarom wiskunde nodig is. Ze vinden wiskunde moeilijk en zien het verband niet tussen het dagelijkse leven en de leerstof.

Nochtans houden jonge kinderen van wiskunde. Ze zijn dol op het experimenteren met spiegels, het bouwen van constructies en het onderzoeken van zand en water. Leerlingen in de basisschool de zin van en in wiskunde laten inzien is de missie van ons leerplan. Kansen grijpen in de werkelijkheid is daarbij de sleutel.

Leren abstraheren

sla link op in klembord

Kopieer

Wiskunde stimuleert het abstract denken van leerlingen. Abstract denken gaat over het denken over dingen die niet onmiddellijk waarneembaar of tastbaar zijn. Terwijl het ene kind bij het tellen nog appels nodig heeft, rekent het andere kind al vlot uit het hoofd.

Ook kleuters kunnen in zekere mate al abstract denken. Bijvoorbeeld bij het leggen van een patroon aan de hand van een tekening. Het onderzoeksproject Wis & Co volgt en stimuleert de wiskundige kerncompetenties van jonge kinderen.

Samenhang met persoonsgebonden ontwikkeling

sla link op in klembord

Kopieer

Motorisch-zintuiglijke ontwikkeling

sla link op in klembord

Kopieer

Wiskunde op een actieve manier beoefenen, stimuleert de motorisch-zintuiglijke ontwikkeling. Omgekeerd brengt een motorisch-zintuiglijke verkenning van de werkelijkheid de oplossing van wiskundige problemen dichterbij. Denk maar aan constructies of bewegingsspelen waardoor leerlingen zich onder meer leren oriënteren in de ruimte.

Socio-emotionele ontwikkeling

sla link op in klembord

Kopieer

Wiskundige problemen oplossen vraagt relationele vaardigheden. Leerlingen oefenen deze vaardigheden door te argumenteren, verschillende aanpakken te vergelijken of samen te werken. In het onderzoeksproject grenzen verleggen vind je mooie voorbeelden.

Initiatief en verantwoordelijkheid

sla link op in klembord

Kopieer

Wiskunde helpt om attitudes te ontwikkelen zoals zelfregulerend vermogen, onderzoekscompetentie, ondernemingszin en veerkracht. Omgekeerd hebben deze attitudes een positief effect op het kritisch, analytisch denken van leerlingen. Jammer genoeg roept het wiskundeonderwijs in Vlaanderen bij veel leerlingen gevoelens van angst en aversie op. Het stimuleren van een groei-mindset kan een uitkomst bieden.

Leeruitkomst en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Ik bedenk hoe ik mijn wiskundige bagage kan gebruiken om een probleem op te lossen. Ik doe dit met vertrouwen en plezier. In deze leeruitkomst lees je de kern van sterk wiskundeonderwijs: problemen oplossen door gebruik te maken van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes.

Uit onderzoek blijkt dat onze leerlingen sterk zijn in kennen, maar minder goed in toepassen en redeneren. Ook geven heel wat leerlingen aan niet graag wiskunde te doen. We grepen de onderzoeksresultaten van TIMSS en het peilingsonderzoek aan om de leeruitkomst en een duidelijke visie te formuleren.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio