(Lerende) organisatie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil door de klemtoon te leggen op schoolnabijheid en een efficiënte inzet van de expertise van onze pedagogisch begeleiders meer dan ooit waarmaken waar we als pedagogische begeleiding goed in zijn. We zijn daartoe georganiseerd in Vlaanderenbrede thematische diensten en in vijf schoolnabije regio’s. Dienst Lerenden, Dienst Curriculum & vorming, Dienst School- & kwaliteitsontwikkeling bundelen alle expertise op pedagogisch en didactisch vlak. Vanuit de Academie vertrekken al onze professionaliseringsinitiatieven. De pedagogisch directeur coördineert het geheel van de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Een schematisch overzicht van onze diensten en regio’s vind je in dit organogram. Wil je onze medewerkers graag van nabij leren kennen, dan is onze wie is wie een goed aanknopingspunt.

In de regio’s Antwerpen, Limburg, Mechelen-Brussel, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen zijn onze regiocoördinatoren de eerste contactpersonen voor de pedagogische begeleiding:

 • Hilde Bouckaert (regio West-Vlaanderen)
 • Ellen Huybrechts (regio Limburg)
 • Greet Mertens (regio Oost-Vlaanderen)
 • Alain Noëz (regio Mechelen-Brussel) en 
 • Danny Van den wouwer (regio Antwerpen).

Als aanspreekpunt van de pedagogische begeleiding in de regio zijn ze de faciliterende en verbindende kracht achter de kwaliteitsvolle ondersteuning en netwerking van onze scholen en leraren. Zij ondersteunen en coördineren al hun begeleiders vanuit een eensgezinde begeleidingsvisie over de verschillende onderwijsniveaus heen.

De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen beschouwt zichzelf als een lerende organisatie. We streven met onze verschillende vormen van ondersteuning een zo groot mogelijke impact na. Om dat op een kwaliteitsvolle manier te kunnen doen, hechten we veel belang aan onze eigen kwaliteitsontwikkeling.

Zicht krijgen op de eigen effectiviteit is een belangrijke eerste stap in de kwaliteitsontwikkeling. We houden onder andere de vinger aan de pols door regelmatig een bevraging te organiseren bij alle scholen die behoren tot ons netwerk. We stemmen onze eigen interne organisatie verder af op de noden van de scholen. We vinden een sterke vertrouwensrelatie met jou als leraar, schoolleider of bestuurder belangrijk. We zetten daarom zowel maximaal in op de versterking van het schoolleiderschap als op een schoolnabije werking van de pedagogische begeleiding.

Het is noodzakelijk dat onze doelgroepen weten waarvoor ze op de pedagogische begeleiding een beroep kunnen doen. In onze werkingscode, die van toepassing is op alle pedagogisch begeleiders die werken binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, gaan we uitgebreid in op het doel van onze begeleidingsinitiatieven, onze begeleidingsstrategie, onze opdrachten, onze dienstverlening en de deontologische principes die we daarbij hanteren.

Om ook jouw school effectief en efficiënt te kunnen ondersteunen, delen we spontaan en doelbewust informatie met collega-begeleiders. We verbeteren niet alleen voortdurend onze inhoudelijke competenties, maar werken ook aan onze begeleidingscompetenties.

Als pedagogisch begeleider werken we soms zelfstandig, soms in team en soms zelfs niveauoverstijgend. Tegelijkertijd maken we in ons dagelijkse werk gebruik van bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek. Kortom, als pedagogische begeleiding organiseren we ons zo doeltreffend mogelijk met het oog op het geschikte antwoord op de begeleidingsvraag van jouw school.

Voor een kwaliteitsvolle begeleiding ben je bij ons aan het juiste adres, want de pedagogische begeleiding heeft impact op scholen.

Contact

Jürgen Grosemans
beleidsmedewerker
   02 507 08 04
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio