Begeleidingsplan en begeleidingsverslagen

Het Begeleidingsplan 2022-2025 van de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen loopt van september 2022 tot en met augustus 2025, de door de overheid opgelegde periode (decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, art. 15, §2). We komen met ons begeleidingsplan tegemoet aan de verwachtingen die de overheid voor de pedagogische begeleidingsdiensten met het vernieuwde kwaliteitsdecreet heeft uitgesproken.

Het Begeleidingsplan 2022-2025 is te lezen als onze droom – het aanbod en de doelen waartoe we ons graag willen engageren – binnen de mogelijkheden die het vernieuwde kwaliteitsdecreet ons daartoe biedt. We stellen in het begeleidingsplan de doelstellingen voor waar we de komende drie schooljaren prioritair met alle initiatieven vanuit onze pedagogische begeleiding aan werken. Als structuur hebben we de vier decretale doelstellingen gehanteerd.

Het Begeleidingsplan 2022-2025 betekent een nieuwe start voor de werking van de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wat goed zat in de vorige dubbele cyclus, hebben we uiteraard niet zomaar overboord gegooid. We hebben wel de kans gegrepen om verbeteringen door te voeren, onze keuzes verder te onderbouwen op basis van beschikbare data en verder rekening te houden met de onderwijsrealiteit anno nu. We houden als pedagogische begeleiding de vinger aan de pols om wendbaar te kunnen inspelen op nieuwe maatschappelijke en onderwijskundige uitdagingen.

Jaarlijks brengen we aan de hand van een begeleidingsverslag rapport uit. In dat verslag illustreren we hoe onze pedagogisch begeleiders onze onderwijsinstellingen ondersteunen rond verschillende thema’s. Daarnaast lichten we toe hoe onze interne werking daarop afgestemd wordt, bijvoorbeeld over hoe we onze werking optimaliseren en onze personeelsmiddelen daartoe inzetten. Het begeleidingsverslag is overigens niet louter een verantwoordingsinstrument, het speelt ook een rol in onze eigen kwaliteitsontwikkeling.

Contact

Jürgen Grosemans
beleidsmedewerker
   02 507 08 04
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio