Decretaal vastgelegde rolverdeling

  • De school is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het door haar aangeboden onderwijs en de door haar gemaakte beleidskeuzes.
  • De pedagogische begeleiding is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door haar verzorgde ondersteuning.
  • De onderwijsinspectie, tot slot, is verantwoordelijk voor het kwaliteitstoezicht.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio