Op maat, schoolnabij en op basis van gelijkwaardigheid

  • Op maat, schoolnabij en op basis van gelijkwaardigheid

We werken zoveel mogelijk op maat en houden altijd rekening met de eigenheid van jouw school. We bekijken samen met jou welke vorm van ondersteuning het best bij de concrete schoolcontext aansluit. Enkele vaak voorkomende begeleidingsinterventies zijn:

  • procesbegeleiding gekoppeld aan de schoolprioriteiten
  • participatie aan vakgroep-, personeels- en teamvergaderingen
  • coachinggesprekken
  • actieve deelname aan en faciliteren van netwerken
  • ondersteunen van vernieuwingen binnen het onderwijs

De pedagogische begeleiding streeft ernaar om schoolnabij te werken. In elke begeleidingsinterventie staat voor ons de concrete school centraal. Dat betekent dat we voluit gaan voor een maximaal effect tot op de werkvloer. Elke onderwijsinstelling vindt haar inspiratie in de eigen katholiek-pedagogische traditie en realiseert haar eigen (ped)agogisch project op gevarieerde én herkenbare wijze. Dat geldt ook voor jouw school. Werken vanuit een sterke vertrouwensrelatie op basis van gelijkwaardigheid is bovendien de concrete vertaling van het concept van de katholieke dialoogschool.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio