Met effect tot op de werkvloer

We streven tijdens schoolcontacten altijd het grootste effect voor de school na. Om de effecten op de werkvloer te vergroten, opteren we vaak voor een trajectmatige aanpak. Daarbij ondersteunen we de school in de loop van meerdere interventies, soms met verschillende begeleiders, om een duurzaam effect te bekomen. Bij iedere begeleidingsinterventie laten we ons leiden door de vraag hoe leerlingen, cursisten of internen daarvan uiteindelijk beter worden.

We gaan altijd ook de effecten van ons begeleidingswerk na. We kijken naar de tevredenheid van de deelnemers, naar hun leereffect, naar de impact op de praktijk en waar mogelijk ook naar de impact op het leren van leerlingen. Dat gaat vaak via een warme evaluatie, maar soms zetten we ook vragenlijsten of andere evaluatiemethodieken in. Dat doen we niet enkel aan het eind van een begeleidingstraject, maar ook tussentijds, zodat we tijdig kunnen bijsturen.

We voorzien daarenboven in de mate van het mogelijke een geïntegreerd aanbod, waarbij nascholer en pedagogisch begeleider complementair werken. Onze jarenlange praktijkervaring wijst uit dat we zo scholen kwaliteitsvoller kunnen ondersteunen.

Contact

Jürgen Grosemans
beleidsmedewerker
   02 507 08 04
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio