Meer weten?

Waar kun je met je vragen terecht?

Advies en coaching

sla link op in klembord

Kopieer

Vragen over een leerling of leerlingengroep?

sla link op in klembord

Kopieer

Dienst Lerenden – contactpersoon: Floor Tempelaere

 • Thema’s: zorgbeleid, evaluatie en studiebekrachtiging, welbevinden van leerlingen, onderwijsloopbaanbegeleiding …
 • Subthema’s: attestering, onderwijsloopbaan, stage, aanpassen lesprogramma …

Klas- of schoolwerking

sla link op in klembord

Kopieer

 • Dienst Lerenden - team buitengewoon onderwijs
  • bubao 
   Je regionaal aanspreekpunt of Els Van Schelvergem (type 2 - uitbreiding Zill 0-2,5)
  • buso
   Je regionaal aanspreekpunt of Wim Rongé (OV1,2, 3 & 4)
    
 • De verbindingspersoon van jouw school

Ondersteuningsnetwerk

sla link op in klembord

Kopieer

 • Coördinator voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de leersteuncentra: Annemie Jennes
 • Contactpersonen werken met een IAC: Inge Ranschaert en Mieke Meire
 • Het leersteuncentrum waarbij jouw school is aangesloten.

Schoolbezoek

sla link op in klembord

Kopieer

Breng je graag een bezoek aan een school van buitengewoon onderwijs? Neem gerust contact op met de schoolbegeleider buitengewoon onderwijs van jouw regio. Zij wijzen je graag de weg.

Andere bronnen

sla link op in klembord

Kopieer

Brochures en literatuurlijsten

sla link op in klembord

Kopieer

 • Handreiking (vroeg)signalering van een licht verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid
 • Signaleren van achterstanden in de (kinderlijke) ontwikkeling en van factoren die het risico daarop vergroten - Netwerk Gewoon Meedoen - Herziene versie 2017 (Nederland: landelijk kenniscentrum LVB)
 • Mijn kind, gewoon bijzonder
  Info voor ouders van een kind met een beperking - oktober 2017 - CM Vlaanderen
 • Literatuurlijst van downsyndroom Vlaanderen
  We proberen de lijst met boeken, dvd’s, cd-roms, brochures zo up-to-date mogelijk te maken. En uit te breiden in functie van de verschillende vragen, gekoppeld aan de diverse levensfasen van een persoon met downsyndroom. Regelmatig gaan we voor Downsyndroom Vlaanderen in de bibliotheek, op het internet, via de uitgevers en in de boekwinkel op zoek naar nieuwe documentatie over het syndroom van Down en aanverwante literatuur.

Websites

sla link op in klembord

Kopieer

 • Downsyndroom Vlaanderen
 • Stichting Scoop heeft als doelgroep alle kinderen met een duidelijk vertraagde ontwikkeling, in het bijzonder kinderen met Downsyndroom, en hun ouders. Doelstelling van de stichting is: het Stimuleren van de Communicatieve en Cognitieve Ontwikkeling van de doelgroep, alsook het bevorderen van hun Participatie en Emancipatie.
 • Meer informatie en artikels over Early intervention, leespraat en leren rekenen.
 • Kenniscentrum licht verstandelijke beperking (Nederland)
  De stichting Landelijk Kenniscentrum LVB ontwikkelt en deelt kennis over de persoonlijke ontwikkeling, opvoeding en maatschappelijke participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Achtergrondinformatie

sla link op in klembord

Kopieer

Thuisbegeleiding

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio