Een gezondheidsbeleid op school heeft op verschillende niveaus (leerling, klas, school en schoolomgeving) oog voor verschillende thema’s: educatie (de leerplannen bevatten kennis, vaardigheden en attitudes om gezondheid actief aan te brengen), interventies in de fysieke en sociale schoolomgeving, afspraken en regels (zoals in het school- en arbeidsreglement), zorg en begeleiding (door vroegdetectie en vroeginterventie speel je kort op de bal).

Gezondheid

Link naar Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs

Inspirerend materiaal

Materialen om het Vademecum in praktijk te brengen

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Contact

Katrien Bressers
pedagogisch begeleider
   02 507 07 25
   +32486897733
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio