We bespreken drie thema’s waarop je rechtstreeks invloed kunt uitoefenen. Met leerlingengesprekken investeer je in een goede pedagogische relatie. Inzicht in de pestproblematiek brengt je tot een goede aanpak van pesten. Door samen met je collega’s in te zetten op een kwaliteitsvol beleid tegen problematische afwezigheden en schooluitval vergroot je de kansen van je leerlingen. Voor veel voorkomende psychosociale problemen verwijzen we naar gespecialiseerde literatuur en websites.
 
We maakten ook een nieuwsitem rond hoe je kunt omgaan met roddelverspreiding via anonieme accounts op sociale media.

Welbevinden

Link naar vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs

Inspirerend materiaal

Materiaal om het vademecum in praktijk te brengen

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

×
Kijkt als...
Niveau
Regio