Overgangsvoorwaarden

Wat bij verandering van structuuronderdeel?

Elke overgang tijdens het schooljaar is gebonden aan het voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het leerjaar, de finaliteit of onderwijsvorm en/of de onderverdeling waarvoor de leerling kiest.

De overgangsvoorwaarden zijn van toepassing op de verandering van structuuronderdeel in de loop van het schooljaar binnen hetzelfde leerjaarniveau.

Studieveranderingen in de loop van het schooljaar tussen verschillende leerjaren (bv. van een hoger naar een lager leerjaar of omgekeerd) vallen niet onder de overgangsvoorwaarden. Dergelijke overgangen kunnen reglementair wel worden benaderd als een “laattijdige inschrijving”. Afwezigheden die verband houden met het gedurende een bepaalde periode van het schooljaar niet volgen van het lesprogramma, kunnen gewettigd worden door de school zelf.

Voor uitzonderlijke gevallen en in bepaalde leerjaren kan de school afwijken van de uiterste overgangsdatum zoals bepaald in de regelgeving. De toelatingsklassenraad beslist autonoom. Daarbij zal hij steeds moeten nagaan of, gezien het tijdstip van het schooljaar, een dergelijke overgang pedagogisch te verantwoorden is.

Veranderingen van klasgroep, keuzegedeelte (in het 1ste leerjaar A of B), pakket binnen een basisoptie (in het 2de leerjaar A of B) of complementair gedeelte (in de tweede of de derde graad) tijdens het schooljaar zijn niet gereglementeerd. We gaan ervan uit dat dergelijke overgangen in principe het hele schooljaar door mogelijk zijn. Als een schoolbestuur beperkingen wil toepassen op dit soort van overgangen (bv. het opnemen van een uiterste overgangsdatum), dan kan het hierover regels vastleggen in het schoolreglement.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio