Op deze pagina bieden we je een overzicht van de toelatings-, bekrachtigings- en overgangsvoorwaarden voor de verschillende leerjaren van het voltijds gewoon secundair onderwijs en de opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Hoe kan iemand als regelmatige leerling toegelaten worden tot een bepaald leerjaar?

Studiebekrachtiging

Wat zijn de bekrachtigingsmogelijkheden bij afloop van het schooljaar?

Overgangsvoorwaarden

Wat bij verandering van structuuronderdeel?

Schematische voorstelling

Schema’s van de toelatings- en overgangsvoorwaarden.

Overzitten

Wanneer kan een leerling hetzelfde leerjaar overdoen?

Instap vanuit een niet-Vlaamse school

Wat als de leerling de overstap maakt vanuit het buitenland?

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio